CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu (GSCP) là gì?

Chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu - Global Social Compliance Programme (GSCP)

Lịch sử của tổ chức

Cuối năm 2006, các nhà bán lẻ lớn nhất thế giới là Tesco, Wal-Mart, Mirgos, Carrefour và Metro đã gặp nhau để tạo ra Chương trình tuân thủ xã hội toàn cầu (GSCP). Đây là sự tự tuyên bố về sáng kiến ​​"Business driven" nhằm cung cấp cho các công ty thu mua trên toàn cầu các cơ hội giải quyết về sự nghèo nàn về các điều kiện làm việc cùng với "thường xuyên chia sẻ" cho cơ sở cung ứng của họ. Bằng cách cung cấp một mạng lưới các công ty thành viên hợp tác và xây dựng sự đồng thuận về những gì mà họ tin là các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất cho các nhà cung cấp để sử dụng, họ có thể cung cấp sản phẩm một cách đa năng và bền vững để vượt qua thách thức trước mắt là sự gia tăng khối lượng của bộ quy tắc ứng xử "gây ra kém hiệu quả và làm chậm cải thiện trong chuỗi cung ứng ".

GSCP được khai sinh nằm ngoài những nỗ lực của Diễn đàn hàng tiêu dùng (CGF), (trước đây là CIES, Comite International d'Entreprises à Succursales), một hiệp hội toàn cầu được thành lập từ năm 1953 bao gồm hơn 400 công ty thành viên bán lẻ và sản xuất. Sự khởi đầu và mục đích của GSCP cũng phản ánh giống như một chương trình khác CGF business-driven - được gọi là Sáng kiến ​​Toàn cầu về an toàn thực phẩm, một tổ chức được thành lập vào năm 2000, tập trung vào củng cố tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để giảm tốn kém cho "các cuộc đánh giá vất vả" và cung cấp một phương pháp tiếp cận thống nhất và duy nhất.

Mục đích của tổ chức và các dịch vụ cung cấp

Kế hoạch GSCP để "xác định và hội tụ của một sự chia sẻ, toàn cầu hóa và thông điệp bền vững cho các nhà cung cấp" có thể tóm tắt bằng cách thiết lập sáu điểm các công cụ tham khảo và thực hành. Từ năm 2006, các bộ tiêu chuẩn khác nhau cho thực hành tại nhà máy và năng lực đánh giá đã được thiết lập ra bởi các nhóm chuyên gia cộng tác của GSCP (EWG) thành lập từ các công ty thành viên, cũng như các tổ chức đối tác và sáng kiến từ ​​nhiều bên đánh giá trong các ngành công nghiệp. Các EWGs đã công bố công cụ tham khảo về Quy tắc ứng xử trong năm 2008, quá trình đánh giá và phương pháp luận trong năm 2009, năng lực đánh giá trong năm 2010, và hệ thống quản lý công ty mua hàng vào năm 2013, làm việc trên một hệ thống chia sẻ dữ liệu đánh giá để công khai tiến độ hiện tại.

Mặc dù các công ty thành viên không bị ràng buộc để áp dụng bộ công cụ và thực hành của GSCP, các công ty khẳng định rằng sự phát triển và áp dụng một ngôn ngữ chung và các công cụ chung bởi tất cả các công ty mua bán "sẽ tạo ra sự cải thiện điều kiện làm việc và môi trường ở mức độ của nhà cung cấp"

GSCP cho rằng các đánh giá về trách nhiệm xã hội hiện tại là sai lầm bởi vì các nhà cung cấp đã tập trung sự chú ý của họ vào quá trình tự đánh giá chứ không tập trung vào xử lý các thiếu sót. Đáp lại, GSCP cung cấp các công ty thành viên (còn được gọi là Task Force) cơ hội để đo lường các hệ thống của họ tuân thủ trách nhiệm xã hội so sánh với các công cụ tham khảo của chương trình thông qua quá trình tương đương (Equivalent Process - EP) của họ. Một khi đã thông qua các EP, các bên tham gia có thể chia sẻ kết quả đánh giá của họ với các công ty đồng nghiệp, các sáng kiến, và phổ biến chúng nếu họ muốn. GSCP nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm (Task Forces) tham gia có thể "hoạt động như công ty mong muốn" và tùy chọn EWGs tham gia để giúp hình thành và tiếp tục tham vọng các mục đích của GSCP.

Không giống như các tổ chức giám sát khác, GSCP không công nhận hoặc làm kinh doanh với công ty đánh giá nhà máy. Quy tắc ứng xử GSCP không được sử dụng để chứng nhận các nhà máy hoặc đánh giá điều kiện lao động, nhưng phục vụ hoàn toàn như một hướng dẫn cho các công ty thành viên.

Các thành viên

39 công ty hiện là thành viên sáng lập GSCP (Task Force participants):

1. ADIDAS, Germany 

2. AUCHAN, France

3. BATA, Switzerland

4. BEST BUY, USA

5. C&A, Germany

6. CARREFOUR, France

7. CASINO, France

8. CHIQUITA, USA

9. COOP SWITZERLAND, Switzerland

10. DELHAIZE / HANNAFORD, Belgium /

USA

11. DELL, USA

12. DOLE, USA

13. EL CORTE INGLES, Spain

14. GAP INC, USA

15. GLOBUS, Germany

16. HASBRO, USA

17. HEWLETT PACKARD, USA

18. HORMEL FOODS, USA

19. ICA, Sweden

20. IKEA, Sweden

21. JERONIMO MARTINS, Portugal

22. LACOSTE, France

23. LI & FUNG TRADING, Hong Kong

24. MARKS & SPENCER, UK

25. MIGROS, Switzerland

26. NBC UNIVERSAL, USA

27. PHILLIPS­VAN HEUSEN, USA

28. PICK ‘N PAY, South Africa

29. ROYAL AHOLD, The Netherlands

30. SC JOHNSON, USA

31. STARBUCKS COFFEE Co, USA

32. TESCO, UK

33. THE WALT DISNEY COMPANY, USA

34. TIMBERLAND, USA

35. TRIUMPH, Switzerland

36. UNILEVER, The Netherlands/UK

37. WALMART, USA

38. WOOLWORTHS, Australia

39. YAMADA DENKI Co, Japan

 

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208