SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000

ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, có cấu trúc tương tự như bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Nếu như các tiêu chuẩn ISO 9000 giải quyết tốt về vấn đề quản lý chất lượng thì bộ tiêu chuẩn ISO 14000 sẽ đáp ứng nhu cầu tương tự trong lĩnh vực môi trường và có thể được áp dụng cho mọi loại hình, mọi qui mô của một tổ chức, trong đó có:

Hai tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT):

+ ISO 14001: Các yêu cầu, qui định và hướng dẫn sử dụng

+ ISO 14004: Hướng dẫn chung về nguyên tắc và kỹ thuật hỗ trợ xây dựng hệ thống.

- Ba tiêu chuẩn về đánh giá môi trường:

+ ISO 14010: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung

+ ISO 14011: Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá - Đánh giá môi trường

+ ISO 14012: Hướng dẫn đánh giá môi trường - chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường.

- Một tiêu chuẩn về đánh giá hoạt động môi trường:

+ ISO 14031: Hướng dẫn về đánh giá hoạt động môi trường.

 

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208