SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các lợi ích từ OHSAS 18001

- Về mặt thị trường:

+ Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ OHSAS 18000 như là một điều kiện bắt buộc,

+ Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

+ Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,

+ Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước.

- Về mặt kinh tế:

+ Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội,

+ Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,

+ Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,

+ Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp.

- Quản lý rủi ro:

+ Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại,

+ Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm,

+ Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có).

- Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

+ Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

+ Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,

+ Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208