CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Danh mục các tài liệu cần biên soạn theo EN ISO 13485:2012

Để giúp quý vị xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của EN ISO 13485: 2012– nhóm tư vấn của ITVC xin gửi tới quý vị danh mục các tài liệu cần biên soạn theo EN ISO 13485: 2012 như sau:

Stt

Tên tài liệu

Trạng thái sẵn sàng (Y/N)

1

Chính sách chất lượng

 

 

2

Mục tiêu chất lượng     

 

 

3

Sổ tay chất lượng     

 

 

4

Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    

 

 

5

Quy trình kiểm soát hồ sơ     

 

 

6

Quy trình xem xét của lãnh đạo    

 

 

7

Quy trình tuyển dụng     

 

 

8

Quy trình đào tạo     

 

 

9

Quy trình bảo trì thiết bị     

 

 

10

Quy trình sửa chữa thiết bị     

 

 

11

Quy trình quản lý môi trường làm việc     

 

 

12

Quy trình kiểm soát bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân     

 

 

13

Quy trình xem xét hợp đồng     

 

 

14

Quy trình đánh giá nhà cung cấp     

 

 

15

Quy trình mua hàng     

 

 

16

Quy trình kiểm tra hàng mua về     

 

 

17

Tiêu chuẩn về nguyên liệu/ phụ kiện lắp ráp    

 

 

18

Tiêu chuẩn về sản phẩm    

 

 

19

Quy trình phê duyệt sản phẩm đầu tiên    

 

 

20

Quy trình công nghệ    

 

 

21

Quy trình sản xuất    

 

 

22

Quy trình lắp ráp    

 

 

23

Quy trình kiểm tra sản phẩm    

 

 

24

Quy trình phân lô sản phẩm    

 

 

25

Quy trình ghi nhãn và đóng gói sản phẩm    

 

 

26

Quy trình soát độ sạch của sản phẩm & kiểm soát sự nhiễm bẩn    

 

 

27

Quy trình khử trùng sản phẩm    

 

 

28

Quy trình dịch vụ sau bán hàng    

 

 

29

Quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm    

 

 

30

Quy trình thu hồi sản phẩm    

 

 

31

Quy trình đánh giá rủi ro của sản phẩm    

 

 

32

Quy trình quản lý sự thay đổi 4M    

 

 

33

Quy trình kiểm soát các công đoạn đặc biệt    

 

 

34

Quy trình quản lý xuất nhập kho nguyên liệu & thành phẩm     

 

 

35

Quy trình quản lý tài sản khách hàng    

 

 

36

Quy trình đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật về sản phẩm    

 

 

37

Quy trình kiểm soát thiết bị, kiểm tra & đo lường    

 

 

38

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    

 

 

39

Quy trình đánh giá nội bộ    

 

 

40

Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp    

 

 

41

Quy trình hành động khắc phục    

 

 

42

Quy trình hành động phòng ngừa    

 

 

43

Mô tả công việc cho từng chức danh     

 

 

44

Bảng năng lực cần thiết cho từng chức danh    

 

 

45

Các tài liệu khác

 

 

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn ISO - Hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208