SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Nhận thức chung về TQM

TQM (Total Quality Managerment) là Hệ thống Quản lý chất lượng Toàn diện, nó được xem như là một triết lý quản lý khoa học, chứ không phải một bộ tiêu chuẩn như ISO. TQM đã được các DN Nhật Bản áp dụng đầu tiên từ năm 1970. TQM tập trung vào yếu tố con người, phát huy yếu tố con người trong quản lý chất lượng, xem chất lượng không chỉ là chất lượng của sản phẩm mà là chất lượng toàn diện, chất lượng quản lý đối với mọi hoạt động của DN. Đối tượng thoả mãn trong TQM không chỉ là khách hàng bên ngoài mà còn là khách hàng nội bộ. Cho đến nay, TQM vẫn chưa có tổ chức chứng nhận như ISO.

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức pháp lý, quy mô, và ngành nghề kinh doanh.

TQM đã được nhiều công ty áp dụng và đã trở thành ngôn ngữ chung trong lĩnh vực quản lý chất lượng. TQM đã được coi như là một trong những công cụ quan trọng giúp các nhà sản xuất vượt qua được các hàng rào kỹ thuật trong Thương mại thế giới (Technical Barrieres to International Trade-TBT). Áp dụng TQM là một trong những điều kiện cần thiết trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208