SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Điều kiện áp dụng ISO 22000

 1. Điều kiện tiên quyết - Lãnh đạo doanh nghiệp:

- Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 22000

- Nắm chắc nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 22000

- Thiết lập chính sách, mục tiêu chất lượng, nội dung thực hiện

- Cử thành viên trong ban lãnh đạo phụ trách chương trình

- Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai .

2. Yếu tố quyết định - Sự tham gia của các thành viên của Doanh nghiệp

- Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý chất lượng an toàn

- Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao

- Chấp hành nghiêm chỉnh qui định đối với công việc cụ thể.

3. Trình độ công nghệ thiết bị

- Đáp ứng được các yêu cầu của GMP, và SSOP

- Có khả năng hạn chế các mối nguy đã nhận diện

- Đáp ứng các qui định của nhà nước, của ngànhCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208