SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các bước xây dựng ISO 27001

Dưới đây là các bước quan trọng trong quá trình xây dựng Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 để các bạn tham khảo. Các hoạt động chính như sau:

1      Cam kết của lãnh đạo cao nhất

2      Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý ANTT

3      Liệt kê các tài sản thông tin của doanh nghiệp

4      Tiến hành một cuộc đánh giá rủi ro về ANTT

5      Chuẩn bị bản Công bố áp dụng;

6      Chuẩn bị Kế hoạch xử lý rủi ro

7      Xây dựng các chương trình thực hiện Hệ thống quản lý ANTT. Khởi động chương trình thực hiện Hệ thống quản lý ANTT

8      Vận hành Hệ thống quản lý ANTT

9      Xem xét sự phù hợp

10   Thực hiện hành động khắc phục

11   Tiến hành đánh giá nội bộ

12   Đánh giá chứng nhận.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208