SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Quy trình tư vấn EICC

Để giúp quý vị tìm hiểu về cách thức triển khai dự án - ITVC đưa ra quy trình tư vấn EICC như sau:

B1- Khởi động dự án. Tại bước này, ITVC sẽ hỗ trợ khách hàng thành lập ban EICC, quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí trong ban. Sau khi đã thành lập ban EICC, khách hàng sẽ tổ chức 1 buổi họp kickoff dự án, để giới thiệu các thành viên trong ban EICC với tư vấn, thiết lập các kênh thông tin để triển khai dự án

B2- Khảo sát. Sau khi khởi động dự án, ITVC tiến hành đánh khảo sát giá thực trạng của nhà máy theo các yêu cầu tuân thủ của EICC. Sau khảo sát, tư vấn sẽ tổng hợp và đưa ra báo cáo đánh giá thực trạng, các khuyến nghị cần cải tiến và tài liệu cần thiết lập.

B3- Lập kế hoạch thiết lập tài liệu, khắc phục hiện trường, đào tạo. Các kế hoạch này phải được thống nhất giữa nhà máy và tư vấn để đảm bảo tiến độ đã đề ra.

B4- Tiến hành thiết lập tài liệu, lập hồ sơ và thực hiện đào tạo

Các tài liệu / hồ sơ cần thiết lập sẽ bao gồm các nhóm sau:

- Nhóm tài liệu về Lao động

- Nhóm tài liệu về môi trường

- Nhóm tài liệu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp

- Nhóm tài liệu về đạo đức kinh doanh

- Nhóm các tài liệu về hệ thống quản lý

Các khóa đào tạo:

- Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của EICC

- Đào tạo về đánh giá tuân thủ (Validated Audit Proccess - VAP)

- Đào tạo về tuân thủ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, đạo đức trong kinh doanh

Truyền thông:

- Các nội dung liên quan đến lao động, quyền con người

- Các chế độ chính sách của công ty về thời gian làm việc, lao động trẻ em, thù lao, môi trường làm việc...

- Các kênh góp ý, khiếu nại

- Các hoạt động của công đoàn

- Các thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất và tuân thủ trách nhiệm xã hội

- Các hoạt động xã hội như các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo...

- Hoạt động thể dục thể thao, hoạt động nhóm

B5 - Đánh giá tuân thủ

Thực hiện đánh giá hệ thống theo hướng dẫn của EICC. Các hoạt động đánh giá tập trung vào các điểm mấu chốt của tiêu chuẩn bao gồm tuân thủ về lao động, môi trường, an toàn SKNN, đạo đức trong kinh doanh. Để đánh giá được hiệu quả của sự tuân thủ các yêu cầu của EICC - đoàn đánh giá sẽ thực hiện phỏng vấn người lao động một cách riêng rẽ và thu thập các bằng chứng về sự tuân thủ. Báo cáo đánh giá được lập đi kèm với các yêu cầu hành động khắc phục cho các lỗi được phát hiện trong quá trình đánh giá.

B6- Thực hiện hành động khắc phục

Mỗi phiếu yêu cầu hành động khắc phục sẽ được ban EICC xem xét và tiến hành các hành động cụ thể để thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp. Các báo cáo về hành động khắc phục được đưa ra sau khi hoàn thiện việc thực thi các hành động khắc phục.

B7 - Duy trì tuân thủ các yêu cầu của EICC trong toàn hệ thống

Sau khi hoàn tất việc thiết lập và áp dụng hệ thống, Ban EICC phải tiến hành các hoạt động kiểm tra sự tuân thủ thường xuyên để duy trì hiệu lực của hệ thống trong toàn doanh nghiệp.

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208