SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cấu trúc, đối tượng và điều kiện áp dụng ISO 17025

 

 

1. Cấu trúc của ISO 17025

Quả thật, có 1 vấn đề là cấu trúc hiện tại của các tiêu chuẩn về chất lượng không phù hợp với phạm vi đặc thù của các tổ chức có chức năng hiệu chuẩn trong thực tế như sau:

- Các tổ chức đo lường quốc gia: Duy trì và phát triển các chuẩn đo lường quốc gia và tiến hành hiệu chuẩn trên cơ sở các chuẩn đó;

- Các nhà sản xuất các phương tiện đo hoặc các sản phẩm khác là nơi vừa sản xuất lại vừa phải hiệu chuẩn;

- Sửa chữa thường đi kèm với hiệu chuẩn phương tiện đo.

Phần việc hiệu chuẩn trong phạm vi hoạt động của họ có thể được công nhận theo ISO/IEC 17025, nhưng phần các hoạt động còn lại cần phải được đề cập tới theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Thực tế này ngụ ý có 2 hệ thống chất lượng trong 1 tổ chức. Để vượt lên trên vấn đề này thì tiêu chuẩn cần phải được cấu trúc như sau:

- Các yêu cầu quản lý (thực tế là các yêu cầu quản lý chất lượng theo ISO 9001/9002:1994 và yêu cầu về tính vô tư);

- Các yêu cầu kỹ thuật (các yêu cầu đặc thù về đo lường).

Như vậy, các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 cộng thêm các yêu cầu của ISO 17025 và có sự liên kết đầy đủ có thể coi là đòi hỏi hợp lý.

Tuy nhiên, ngay sau khi tiêu chuẩn này đã được áp dụng ở các phòng thí nghiệm thì nảy sinh yêu cầu liên kết với tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản năm 2000 mới được soát xét mà giai đoạn chuyển tiếp tới cuối năm 2003. Đây là vấn đề mà tại sao trách nhiệm của CASCO/WG25 đã đưa ra cuối năm 2001 một dự án nhằm kết hợp ISO 17025 với ISO 9001:2000 để kết thúc ở cuối giai đoạn chuyển đổi ISO 9000. Thực ra dự án này có thể đợi tới khi soát xét định kỳ của ISO/IEC 17025 theo kế hoạch vào năm 2004 theo qui tắc của ISO (5 năm sau khi công bố phiên bản hiện tại). Nhưng dự án này đã được tăng tốc chủ yếu do các nhà công nhận e rằng thị trường các phòng thí nghiệm sẽ bị các nhà chứng nhận QMS gõ cửa nếu sự sắp xếp này không kịp thời.

Trước tiên ở đây cần phải chỉ ra rằng cả 2 tiêu chuẩn có thể dễ dàng tham chiếu với nhau: ISO 9000 có thể đòi hỏi khi tiến hành hiệu chuẩn và thử nghiệm thì các yêu cầu của ISO 17025 phải được thỏa mãn, còn ISO 17025 không chỉ bao gồm các yêu cầu kỹ thuật. Ngay khi bắt đầu, để có sự kết hợp, nhóm công tác đã chấp nhận các nguyên tắc sau đây:

- ISO/IEC 17025 không phải là 1 phần tiêu chuẩn của ISO 9001;

- ISO/IEC 17025 phải là 1 tiêu chuẩn đứng riêng 1 mình;

- ISO/IEC 17025 không chấp nhận nguyên bản ISO 9001: 2000;

- Không được bỏ qua sự tham khảo ISO 9001 trong ISO/IEC 17025;

- Cố gắng thay đổi ISO/IEC 17025 ít nhất như có thể;

- Không cần thay đổi các yêu cầu kỹ thuật của ISO/IEC 17025.

Những nguyên tắc này hoàn toàn phù hợp với quyền lợi của bản thân các nhà công nhận và họ cho đây là quan điểm của các phòng thí nghiệm

2. Đối tượng áp dụng ISO/IEC 17025?

- Phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;

- Khách hàng của PTN;

- Cơ quan quản lý và cơ quan công nhận sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của PTN.

3. Điều kiện áp dụng ISO/IEC 17025:

- Sự quyết tâm của lãnh đạo

- Sự am hiểu các yêu cầu ISO 17025, các yêu cầu chuyên môn.

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thí nghiệm, thử nghiệmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208