SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tiêu chí đánh giá SEDEX - SMETA

Dưới đây là các tiêu chí đánh giá SMETA:

0. Đánh giá về Hệ thống quản lý

1. Lao động tự nguyện

2. Tự do lập hội

3. Sức khỏe và an toàn

4. Lao động trẻ em

5. Tiền lương và các phúc lợi

6. Thời gian làm việc

7. Phân biệt đối xử

8. Việc làm thường xuyên

               8A. Thầu phụ & Làm việc tại nhà

9. Không được phép đối xử khắc nghiệt và vô nhân đạo

10. Các vấn đề khác:

10A. Quyền lợi để làm việc

10B2. Environment 2-Pillar

10B4. Environment 4-Pillar

10C. Đạo đức kinh doanh

11. Lợi ích cộng đồng

 

Click here to download of SMETA Measurement criteria - Version 5.0 December 2014 (Replaces V. 4.0 May 2012).Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208