CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tiêu chí đánh giá SEDEX - SMETA

Dưới đây là các tiêu chí đánh giá SMETA:

0. Đánh giá về Hệ thống quản lý

1. Lao động tự nguyện

2. Tự do lập hội

3. Sức khỏe và an toàn

4. Lao động trẻ em

5. Tiền lương và các phúc lợi

6. Thời gian làm việc

7. Phân biệt đối xử

8. Việc làm thường xuyên

               8A. Thầu phụ & Làm việc tại nhà

9. Không được phép đối xử khắc nghiệt và vô nhân đạo

10. Các vấn đề khác:

10A. Quyền lợi để làm việc

10B2. Environment 2-Pillar

10B4. Environment 4-Pillar

10C. Đạo đức kinh doanh

11. Lợi ích cộng đồng

 

Click here to download of SMETA Measurement criteria - Version 5.0 December 2014 (Replaces V. 4.0 May 2012).

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208