SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các đối tượng và điều kiện áp dụng

1. Các đối tượng của TQM

- Cán bộ lãnh đạo

- Cán bộ quản lý

- Nhân viên

- Quản lý chính sách

- Tiêu chuẩn hoá

- Nhà thầu phụ - mua hàng

- Nhóm chất lượng

- Kiểm soát sản xuất

- Kiểm soát quá trình

- Giải quyết vấn đề

- Kiểm soát đo lường

- Quản lý phương tiện và thiết bị

- Giáo dục và đào tạo

- Vệ sinh môi trường

- Quản lý hàng ngày

- Phương pháp thống kê

- Kiểm soát an toàn

- Quản lý 5S

- Quản lý sức khoẻ

- Huy động nguồn nhân lực

2. Điều kiện áp dụng TQM:

- TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo

- Phải có lòng kiên trì

- Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi người thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng

- Biết trao thực quyền cho người lao động

- Có một hệ thống thông tin nội bộ hiệu quả

- Có chiến lược đào tạo cụ thể

- Có sự tham gia của tất cả mọi ngườiCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208