SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các hoạt động hỗ trợ xây dựng OHSAS

ITVC Toàn Cầu cung cấp các thông tin cần thiết để lãnh đạo Doanh nghiệp xác định cam kết của mình:

- Các lợi ích từ áp dụng OHSAS 18000

- Các yêu cầu về nguồn lực,

- Phương pháp triển khai,

- Thời gian của dự án,

- Thông tin về chứng nhận

ITVC Toàn Cầu cùng Doanh nghiệp đánh giá và lập kế hoạch:

- Đánh giá thực trạng của các hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

- Xác định các khoảng cách giữa hoạt động thực tế với yêu cầu của OHSAS 18000,

- Cùng với Doanh nghiệp lập kế hoạch chi tiết cho triển khai dự án.

ITVC Toàn Cầu cùng Doanh nghiệp xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp:

- Đào tạo về các yêu cầu của OHSAS 18000,

- Đào tạo về xây dựng và thiết lập văn bản cho hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

- Cùng các bộ phận xác định và lập kế hoạch xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và thiết lập hệ thống văn bản,

- Hướng dẫn việc viết các tài liệu cụ thể,

- Xem xét định kỳ, giải đáp và hiệu chỉnh việc viết tài liệu,

- Xem xét và chỉnh sửa các tài liệu trước khi ban hành.

ITVC Toàn Cầu hướng dẫn Doanh nghiệp áp dụng hệ thống văn bản:

- Đào tạo nhận thức chung về hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho toàn bộ nhân viên trong Doanh nghiệp,

- Hướng dẫn các bộ phận áp dụng tài liệu đã viết,

- Hướng dẫn các bộ phận hiệu chỉnh tài liệu trên cơ sở thực tế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

ITVC Toàn Cầu cùng Doanh nghiệp đánh giá và cải tiến hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp:

- Đào tạo đánh giá nội bộ,

- Hướng dẫn đánh giá nội bộ,

- Hướng dẫn các bộ phận khắc phục các phát hiện trong đánh giá nội bộ,

- Hướng dẫn đánh giá các hành động khắc phục được thực hiện.

ITVC Toàn Cầu cùng Doanh nghiệp chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận:

- Cung cấp các thông tin về các tổ chức chứng nhận,

- Hỗ trợ Doanh nghiệp liên hệ và làm thủ tục đăng ký chứng nhận,

- Hỗ trợ trong đánh giá thử và đánh giá chứng nhận,

- Hướng dẫn khắc phục và kiểm tra hành động khắc phục cho các phát hiện trong đánh giá thử và đánh giá chứng nhận,

- Hỗ trợ Doanh nghiệp duy trì và cải tiến hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp sau chứng nhận.

 

Hãy liên lạc với Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu để được tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp OHSAS 18001Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208