SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015

ITVC Toàn Cầu xin giới thiệu đến quý vị bảng danh mục tài liệu cần biên soạn theo yêu cầu của ISO 9001:2015 để tham khảo. Các tài liệu sẽ được bổ xung / sửa đổi theo thực tế của từng dự án.

Stt

Tên tài liệu

Trạng thái sẵn sàng (Y/N)

1.   

Chính sách chất lượng 

 

 

2.    

Mục tiêu chất lượng 

 

 

3.   

Sổ tay chất lượng 

 

 

4.  

Các kế hoạch chất lượng (hoạch định việc tạo sản phẩm) 

 

 

5.   

Sơ đồ tổ chức 

 

 

6.  

Trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh (trong hệ thống QMS)

 

 

Các thủ tục / quy trình ISO 9001: 2015

 

 

7.  

Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu

 

 

8.    

Quy trình kiểm soát hồ sơ

 

 

9.    

Quy trình tuyển dụng 

 

 

10. 

Quy trình đào tạo

 

 

11.  

Quy trình xem xét hợp đồng

 

 

12. 

Quy trình mua hàng (nguyên vật liệu)

 

 

13. 

Quy trình kiểm soát sản xuất 

 

 

14. 

Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ 

 

 

15.

Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường 

 

 

16.  

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

 

 

17.  

Quy trình đánh giá nội bộ  

 

 

18.  

Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm 

 

 

19.

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

 

 

20.  

Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu) 

 

 

21. 

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

 

 

22. 

Quy trình nhận diện rủi ro và cơ hội 

 

 

23.  

Quy trình quản lý sự thay đổi 

 

 

24.

Quy trình quản lý tri thức của tổ chức 

 

 

25. 

Quy trình cải tiến

 

 

Các hướng dẫn công việc ISO 9001: 2015

 

 

26.  

Hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị 

 

 

27. 

Hướng dẫn bảo trì máy móc thiết bị 

 

 

28.  

Hướng dẫn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào 

 

 

29. 

Hướng dẫn xuất nhập kho 

 

 

Hệ thống biểu mẫu

 

 

30. 

Kiểm soát tài liệu và hồ sơ  

 

 

31.  

Trách nhiệm lãnh đạo 

 

 

32.

Quản lý nguồn lực

 

 

33. 

Xác định các yêu cầu sản phẩm

 

 

34. 

Mua hàng

 

 

35.  

Sản xuất và cung cấp dịch vụ 

 

 

36.  

Sự thoả mãn khách hàng 

 

 

37.  

Đánh giá nội bộ 

 

 

38.  

Kiểm soát thiết bị đo 

 

 

39.  

Phân tích dữ liệu  

 

 

40. 

Sản phẩm không phù hợp  

 

 

41.  

Hành động khắc phục - phòng ngừa  

 

 

 

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn ISO - Hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208