CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tư vấn ISO 14001

Nhận thức chung ISO 14001
Giới thiệu về ISO 14001   Dân số, tài nguyên và môi trường trong những năm gần đây đã trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Quá trình hoạt động công nghiệp ...... Xem thêm
Lợi ích của ISO 14001
- Về mặt thị trường: + Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng, + Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường, + Phát triển bền vững nhờ đáp ứng ...... Xem thêm
Cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn ISO 14000
ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, có cấu trúc tương tự như bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Nếu như các tiêu chuẩn ISO 9000 giải quyết tốt về vấn đề quản lý ...... Xem thêm
Điều kiện áp dụng ISO 14001
Điều kiện áp dụng ISO 14001 -   Ðịnh hướng và quyết tâm của Lãnh đạo doanh nghiệp:   +   Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000.   +   Xác định yêu cầu của ...... Xem thêm
Các bước xây dựng ISO 14001
Xác định nhu cầu của Doanh nghiệp. Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và tác động môi trường của Doanh nghiệp. Thành lập Ban môi trường Thống nhất chương trình hành động. Tiến hành ...... Xem thêm
Danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO 14001:2004
Để giúp quý vị xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 14001:2004 – nhóm tư vấn của ITVC xin gửi tới quý vị danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO 14001:2004 như ...... Xem thêmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208