SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các yêu cầu về luật liên quan đến tiêu chuẩn ISO 13485

Trong năm 2014 Chính phủ sẽ ban hành nghị định áp dụng cho các cơ sở / nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế. Dưới đây là một số điểm doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế cần chuẩn bị theo quy định trong nghị định này.

1.      Bố trí nhà xưởng phù hợp yêu cầu vệ sinh, chống nhiễm chéo, nhiễm bẩn

2.      Xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất

3.      Lựa chọn người phụ trách chuyên môn đủ năng lực (theo quy định) trong quản lý sản xuất

4.      Phân loại sản phẩm theo nhóm (A, B, C, D)

5.      Kiểm định/ thử nghiệm ban đầu những sản phẩm thuộc nhóm B, C, D

6.      Xin cấp số lưu hành sản phẩm

7.      Xin cấp số lưu hành tự do CFS đối với sản phẩm xuất khẩu

8.      Xin giấy xác nhận an toàn cho những sản phẩm đã lưu hành hợp pháp

9.      Xin thử nghiệm lâm sàng đối với trang thiết bị thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành thiết kế kiểm định

10.    Công bố hợp chuẩn hợp quy trước khi lưu hành sản phẩm

Báo cáo định kỳ trước 31/1 hàng năm

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208