SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Lợi ích của ISO 14001

- Về mặt thị trường:

+ Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,

+ Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.

- Về mặt kinh tế:

+ Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào,

+ Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,

+ Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,

+ Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,

+ Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,

+ Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,

+ Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,

+ Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,

+ Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,

+ Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

- Về mặt quản lý rủi ro:

+ Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,

+ Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,

+ Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.

+ Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

+ Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

+ Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,

+ Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208