SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Lợi ích khi áp dụng HACCP

1. Lợi ích đối với người tiêu dùng:

 - Giảm nguy cơ các bệnh lây truyền qua thực phẩm;

 - Nâng cao nhận thức về vệ sinh cơ bản;

 - Tăng sự tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm;

 - Cải thiện cuộc sống trong lĩnh vực sức khỏe và kinh tế - xã hội.

2. Lợi ích với ngành công nghiệp:

 - Tăng số lượng người tiêu dùng và độ tin cậy của Chính phủ;

 - Đảm bảo giá cả;

 - Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị;

  - Giảm chi phí do giảm sản phẩm hỏng và phải thu hồi;

 - Cải tiến quá trình sản xuất và điều kiện môi trường;

 - Cải tiến năng lực quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm;

 - Tăng cơ hội kinh doanh và xuất, nhập khẩu thực phẩm.

3. Lợi ích với Chính phủ:

 - Cải thiện sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả và kiểm soát thực phẩm;

 - Giảm chi phí cho sức khỏe cộng đồng;

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại;

 - Tạo lòng tin của người dân vào việc cung cấp thực phẩm.

4. Lợi ích với doanh nghiệp:

 - Nâng cao uy tín chất lượng đối với sản phẩm của mình, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị    trường, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu.

 - Được phép in trên nhãn dấu chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP, tạo lòng tin với người tiêu dùng và bạn hàng.

 - Được sử dụng dấu hoặc giấy chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP trong các hoạt động quảng cáo, chào hàng, giới thiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp.

 - Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, làm căn cứ để cơ quan kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xem xét chế độ giảm kiểm tra đối với các lô sản phẩm;

 - Là cơ sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu

 - Là cơ sở của chính sách ưu tiên đầu tư, đào tạo của Nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208