CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các bước thực hiện OHSAS 18001

1. Lãnh đạo cam kết

2. Đánh giá và lập kế hoạch

3. Thiết lập hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và tài liệu

4. Áp dụng hệ thống

5. Đánh giá, cải tiến

6. Chứng nhận

Hãy liên lạc với Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu để được tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp OHSAS 18001

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208