SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các bước thực hiện OHSAS 18001

1. Lãnh đạo cam kết

2. Đánh giá và lập kế hoạch

3. Thiết lập hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và tài liệu

4. Áp dụng hệ thống

5. Đánh giá, cải tiến

6. Chứng nhận

Hãy liên lạc với Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu để được tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp OHSAS 18001Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208