SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các đặc trưng cơ bản của TQM

1. Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người

2. Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: Tất cả mọi người đều có lợi

3. Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo

4. Dựa trên chế độ tự quản (self- control) - chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác.

5. Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu quản lý dựa trên sự kiện (management by fact)

6. Quản lý và triển khai chính sách: Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty

7. Hoạt động nhắm chất lượng: Thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động

8. Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

9. Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: Đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng.

10. Sử dụng các phương pháp thống kê : Thu thập và phân tích dữ liệu về sản phẩm và quá trình

- Chất lượng định hướng bởi khách hàng

- Vai trò lãnh đạo trong công ty

- Cải tiến chất lượng liên tục

- Tính nhất thể, hệ thống

- Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên

- Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc,...Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208