SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các bước triển khai TQM

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI TQM

Để triển khai TQM - cần tiến hành các bước sau:

1. Khảo sát công ty

2. Lãnh đạo cam kết

3. Thành lập Ban chỉ đạo TQM

4. Đào tạo nhận thức về chất lượng

5. Đào tạo các công cụ kỹ thuật thống kê

6. Đào tạo 5S

7. Thành lập các nhóm chất lượng QCC

8. Xây dựng các chỉ tiêu cải tiến cho nhóm QCC

9. Thực hành 5S, kỹ thuật thống kê, QCC

10. Ghi nhận và chuẩn hoá các kết quả thành các qui trình, hướng dẫn công việc

11. Thường xuyên duy trì các hoạt động cải tiếnCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208