SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Điều kiện áp dụng ISO 14001

Điều kiện áp dụng ISO 14001

-   Ðịnh hướng và quyết tâm của Lãnh đạo doanh nghiệp:

  +   Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000.

  +   Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp.

  +   Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000.

  +   Hoạch định chính sách, mục tiêu và cam kết về môi trường.

  +   Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.

-  Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định:

  +   Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý môi trường.

  +   Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

  +   Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định đối với công việc cụ thể.

-  Trình độ công nghệ, thiết bị:

  +   Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến môi trường.

  +   Ðáp ứng các qui định của nhà nước, của ngành.

-  Chuyên gia tư vấn:

  +   Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 14000.

  +   Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp, hiệu quả và có tính thuyết phục.

  +   Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208