CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các tiêu chuẩn của TAPA

Các Tiêu chuẩn của TAPA

2014 FSR Freight Security Requirement (FSR) (Yêu cầu an ninh vận tải đường biển phiên bản năm 2014)

2014 FSR Freight Security Audit Report (báo cáo đánh giá yêu cầu an ninh vận tải đường biển phiên bản năm 2014)

Yêu cầu an ninh vận tải đường biển (FSR) thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu để thực hành tốt nhất an ninh và công nghiệp cho các cơ sở lưu trữ và xử lý/ vận chuyển tài sản là các mục tiêu trộm cắp có giá trị cao. Chúng cũng xác định các phương pháp thích hợp cho việc duy trì các tiêu chuẩn này. Các thành viên của TAPA – những người mua/ sử dụng dịch vụ cung cấp chuỗi cung ứng nên lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu chứng nhận về an ninh vận tải FSR của TAPA.

Chứng nhận các yêu cầu an ninh vận tải áp dụng cho từng cơ sở, không phải toàn bộ công ty. Chỉ những công ty đạt được chứng nhận FSR cho tất cả các cơ sở của họ mới có thể đạt được "Chứng nhận TAPA". Các cơ sở muốn nhận chứng chỉ FSR phải thông qua một quá trình đánh giá bởi các đánh giá viên được TAPA chấp thuận.

Yêu cầu an ninh vận tải đường bộ phiên bản năm 2014 (2014 Trucking Security Requirement - TSR)

Báo cáo đánh giá các yêu cầu an ninh vận tải đường bộ phiên bản năm 2014 (2014 TSR Trucking Security Audit Report)

Yêu cầu an ninh vận tải đường bộ (TSR) thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về an ninh và thực hành tốt nhất cho vận chuyển bằng đường bộ các hàng hóa là các mục tiêu trộm cắp có giá trị cao (high value theft targeted- HVTT). Những tiêu chuẩn tự nguyện không phải là một phần của quá trình chứng nhận chính thức, nhưng chúng tôi khuyên các bạn rằng công ty sử dụng chúng như là một phần thiết yếu của mối quan hệ giữa người gửi hàng và người vận chuyển.

Hệ thống thông tin sự cố của TAPA (IIS) ghi nhận rằng hơn 85% tất cả các hành vi trộm cắp hàng hóa ở Bắc Mỹ liên quan đến vận chuyển bằng xe tải. Các hãng vận chuyển và chủ hàng phải làm việc với nhau chặt chẽ để bảo đảm an ninh cho phần này của chuỗi cung ứng vận chuyển.

Chú ý: Hãy nhớ rằng, chứng nhận FSR và TSR chỉ bao gồm các yêu cầu tiêu chuẩn an ninh tối thiểu. Một số khu vực địa lý và các loại hàng có giá trị cao và là mục tiêu của hoạt động trộm cắp (HVTT) có thể yêu cầu các tiêu chuẩn an ninh cao hơn.

Tiêu chuẩn an ninh vận chuyển hàng qua đường hàng không của TAPA (TAPA Air Cargo Security Standards (TACSS))

Các tiêu chuẩn này đã được thiết lập để đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho việc vận chuyển an toàn và bảo đảm của hàng hóa trung chuyển qua đường hàng không đến và rời các sân bay và các cơ sở liên quan đến sân bay. TACSS hợp nhất các giải pháp an ninh cho hàng không, bao gồm cả phương pháp kiểm soát tốt nhất của các lĩnh vực và các chương trình phù hợp. Tiêu chuẩn an ninh vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không của TAPA nhằm xử lý các mối đe dọa về hàng hóa bao gồm các hành vi trộm cắp hàng hóa và sử dụng hàng hóa cho mục đích khủng bố. TACSS có thể được sử dụng trong sự liên kết với các yêu cầu độc lập khác, các quy định và các yêu cầu của TAPA.

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208