SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các tài liệu của HTQL cần biên soạn theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485

1. Chính sách chất lượng     

2. Mục tiêu chất lượng     

3. Sổ tay chất lượng     

4. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    

5. Quy trình kiểm soát hồ sơ     

6. Quy trình xem xét của lãnh đạo    

7. Quy trình tuyển dụng     

8. Quy trình đào tạo     

9. Quy trình bảo trì thiết bị     

10. Quy trình sửa chữa thiết bị     

11. Quy trình quản lý môi trường làm việc     

12. Quy trình kiểm soát bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân     

13. Quy trình xem xét hợp đồng     

14. Quy trình đánh giá nhà cung cấp     

15. Quy trình mua hàng     

16. Quy trình kiểm tra hàng mua về     

17. Tiêu chuẩn về nguyên liệu/ phụ kiện lắp ráp    

18. Tiêu chuẩn về sản phẩm    

19. Quy trình phê duyệt sản phẩm đầu tiên    

20. Quy trình công nghệ    

21. Quy trình sản xuất    

22. Quy trình lắp ráp    

23. Quy trình kiểm tra sản phẩm    

24. Quy trình phân lô sản phẩm    

25. Quy trình ghi nhãn và đóng gói sản phẩm    

26. Quy trình soát độ sạch của sản phẩm & kiểm soát sự nhiễm bẩn    

27. Quy trình khử trùng sản phẩm    

28. Quy trình dịch vụ sau bán hàng    

29. Quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm    

30. Quy trình thu hồi sản phẩm    

31. Quy trình đánh giá rủi ro của sản phẩm    

32. Quy trình quản lý sự thay đổi 4M    

33. Quy trình kiểm soát các công đoạn đặc biệt    

34. Quy trình quản lý xuất nhập kho nguyên liệu & thành phẩm     

35. Quy trình quản lý tài sản khách hàng    

36. Quy trình đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật về sản phẩm    

37. Quy trình kiểm soát thiết bị, kiểm tra & đo lường    

38. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    

39. Quy trình đánh giá nội bộ    

40. Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp    

41. Quy trình hành động khắc phục    

42. Quy trình hành động phòng ngừa    

43. Mô tả công việc cho từng chức danh     

44. Bảng năng lực cần thiết cho từng chức danh    

45. Các tài liệu khácCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208