SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các lợi ích và đặc điểm của TQM

1. Các lợi ích của TQM:

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế đã và đang cho thấy nhiều lợi ích mang lại:

- Tiết kiệm được chi phí do giảm được các sản phẩm không phù hợp

- Giảm chi phí cho xử lý các chất dẫn xuất ảnh hưởng đến môi trường: duy trì tính ổn định của chất lượng sản phẩm;

- Nâng cao năng suất lao động; tăng cường vị thế và uy tín cho doanh nghiệp;

- Mở rộng quan hệ quốc tế, liên doanh, liên kết; tăng khả năng thắng thầu đối với các dự án cho điều kiện dự thầu khắt khe;

- Xây dựng được phong cách làm việc khoa học có tính hệ thống; dễ dàng giám sát ở mọi lúc, mọi nơi.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý vĩ mô áp dụng quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết lâu dài đối với bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển trong tương lai khi xu thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ.

2. Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai thực tế

Hiện nay tại các công ty - TQM có thể được tóm tắt như sau:

 (1) Chất lượng định hướng bởi khách hàng

 (2) Vai trò lãnh đạo trong công ty

 (3) Cải tiến chất lượng liên tục

 (4) Tính nhất thể, hệ thống

 (5) Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên

 (6) Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc...Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208