CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Dịch vụ tư vấn và đào tạo GMP của ITVC Toàn Cầu

ITVC Toàn Cầu tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng GMP trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện dịch vụ này, ITVC Toàn Cầu sẽ tiến hành các hoạt động sau:

1. Tư vấn hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu và quản lý:

- Tư vấn đưa ra các chính sách quản lý hệ thống hồ sơ, tài liệu

- Lập kế hoạch, lên danh mục hệ thống tài liệu GMP

- Tư vấn triển khai viết, rà soát và phê duyệt, phân phối, sử dụng hệ thống tài liệu, hồ sơ.

- Quản lý, lập kế hoạch và theo dõi quá trình sửa đổi hồ sơ, tài liệu;

- Tư vấn rà soát hồ sơ sản phẩm hàng năm, theo dõi tính ổn định của sản phẩm;

2. Đào tạo:

- Đào tạo GMP của WHO về hồ sơ, tài liệu GMP, thẩm định, chuẩn định, quản lý sự cố chệch hướng, thanh tra, xử lý thu hồi, khiếu nại, xuất xưởng sản phẩm và đăng ký GMP.

3. Tư vấn về quản lý sự cố, chệch hướng và tự thanh tra:

3.1. Quản lý sự cố, chệch hướng:

- Tư vấn về biện pháp xử lý những tình huống sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất, kiểm định của nhà sản xuất, các giải pháp đưa ra để nhằm phòng ngừa sự cố.

3.2. Tự thanh tra:

- Lập kế hoạch và triển khai tự thanh tra hàng năm;

- Theo dõi, thúc đẩy và tổng hợp việc khắc phục các khuyến cáo của thanh tra;

- Lập kế hoạch tiếp đón các đoàn thanh tra bên ngoài;

- Giám sát việc tuân thủ GMP của các bộ phận;

- Cập nhật và sửa đổi cho phù hợp các tài liệu liên quan đến tự thanh tra.

- Quản lý hồ sơ thanh tra và tự thanh tra;

4. Xuất xưởng nguyên vật liệu và sản phẩm:

4.1. Xuất xưởng Nguyên vật liệu:

- Lập kế hoạch quản lý xuất xưởng NVL hàng năm

- Đánh giá xuất xưởng NVL

- Giám sát việc tuân thủ GMP trong quản lý NVL

4.2. Xuất xưởng sản phẩm trung gian và thành phẩm:

- Đánh giá xuất xưởng sản phẩm trung gian và thành phẩm thông qua kết quả rà soát hồ sơ sản xuất và kiểm định liên quan đến lô sản phẩm;

- Viết hồ sơ xuất xưởng thành phẩm và làm các thủ tục về hồ sơ để xin cấp phép xuất xưởng của Kiểm định Quốc gia;

- Quản lý hồ sơ xuất xưởng sản phẩm;

5. Thẩm định:

- Lập kế hoạch thẩm định tổng thể, đưa ra chính sách thẩm định

- Lập kế hoạch về chuẩn định và thẩm định định kỳ hàng năm;

- Quản lý hồ sơ chuẩn định, thẩm định;Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208