CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Đăng ký thành viên của TAPA

Thành viên của TAPA

Là một liên minh trên toàn thế giới của các nhà sản xuất, chủ hàng, người vận chuyển, người bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ, các thành viên của TAPA bao gồm tất cả các loại hình công ty hoặc tổ chức – những đơn vị phải đối mặt với các vấn đề tội phạm trộm cắp hàng hóa trong chuỗi cung ứng vận chuyển. Các thành viên của TAPA làm việc với nhau để ngăn chặn các hoạt động tội phạm thông qua việc chia sẻ thông tin, phát triển các tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng và hợp tác với các cơ quan chính phủ.

Hiện nay, các công ty đã thừa nhận rằng các bộ phận an ninh và các chuyên gia an ninh là các đối tác kinh doanh quan trọng và các cố vấn an ninh. Kiến thức là sức mạnh và các chuyên gia an ninh ngày nay có thể đạt được kiến ​​thức vô giá thông qua sự tham gia TAPA. Kiến thức này có thể giúp việc giảm thiệt hại về hàng hóa, giúp cho các hoạt động trong chuỗi cung ứng mượt mà hơn, tăng sự tiện lợi và sự hài lòng của khách hàng, sự thâm nhập thị trường mạnh hơn thông qua việc giảm các hoạt động của "thị trường xám”, và bảo vệ toàn vẹn thương hiệu.

Phân loại thành viên

Thành viên biểu quyết đầy đủ (Full Voting Membership) trong TAPA AMERICAS sẵn sàng cho tất cả mọi người – là những nhà sản xuất, vận chuyển, cửa hàng, nhà kho, hoặc bảo hiểm các hàng hóa có nguy cơ cao về hành vi trộm cắp.

Thành viên liên kết sẵn sàng nhằm: (a) bất cứ ai trong khu vực đại chúng – những người hoạt động trong lĩnh vực điều tra sự mất mát, hoặc đưa ra các tiêu chuẩn an ninh cho các loại hàng hóa có nguy cơ bị trộm cắp cao; (b) sinh viên đại học chính quy về chuyên ngành tội phạm học, thực thi pháp luật, hoặc hậu cần; (C) các nhân viên của công ty đánh giá chứng nhận, và (d) các cố vấn cho TAPA – những cán bộ đươc thừa nhận hoặc được yêu cầu. Thành viên liên kết là thành viên không bỏ phiếu và không yêu cầu phải thanh toán tiền phí thành viên.

Thành viên SSP (Security Service Provider) là các nhà cung cấp dịch vụ an ninh dây trong chuỗi cung ứng và / hoặc các nhà cung cấp các sản phẩm cho các công ty sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, kho hoặc bảo hiểm cho các mặt hàng có nguy cơ cao về hành vi trộm cắp. Thành viên SSP là không bỏ phiếu.

Thanh toán phí thành viên

Phí thường niên cho Thành viên biểu quyết đầy đủ - Full Voting Membership - (tính từ tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm):

+     Thành viên Corporate: $ 1.800 USD (lên đến sáu người)

+     Thành viên cá nhân: $ 600 USD

+     Thành viên SSP (Security Service Provider): $ 5.000 USD

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một thành viên của TAPA? Hãy làm theo quy trình đăng ký sau:

1. Hoàn thành và nộp đơn xin làm thành viên và chọn thể loại thành viên của công ty của bạn.

2. Sau khi Hội đồng quản trị của TAPA đã thông qua đăng ký thành viên của bạn, bạn sẽ được thông báo về việc chấp nhận thành viên và nhận phát hành hóa đơn cho phí thành viên. (Việc đăng ký thành viên thường được xử lý và hoàn tất trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký).

3. Nộp tiền thanh toán phí thành viên bằng séc hoặc trực tuyến.

4. Hưởng những lợi ích của thành viên do TAPA cung cấp.

Tất cả các thành viên mới phải có sự chấp thuận, bởi đa số phiếu, của Hội đồng quản trị của TAPA Châu Mỹ. TAPA Châu Mỹ có quyền chấp nhận hoặc từ chối các đơn đăng ký thành viên vì bất kỳ nguyên nhân nào. 

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208