CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tư vấn SA 8000

Nhận thức chung về SA 8000
  1. Nhận thức chung về SA 8000: SA 8000 là hệ thống trách nhiệm xã hội đầu tiên được phát triển bới SAI (tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế). Đây là một cách tiếp cận đển các nhà bán ...... Xem thêm
Tại sao cần SA 8000
Các lập từ phía thị trường - Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức, - Yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội nhằm tạo và duy ...... Xem thêm
Các lợi ích của SA 8000
 Về thị trường: - Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ SA 8000 như là một điều kiện bắt buộc, - Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách ...... Xem thêm
Các nguyên tắc của SA 8000
SA 8000 dựa trên Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và một loạt các công ước khác của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). SA 8000 bao gồm các lĩnh vực sau của ...... Xem thêm
Các điều kiện áp dụng SA 8000
Các doanh nghiệp khi áp dụng SA 8000 phải đáp ứng được các yêu cầu trên và phải thực hiện một cách nghiêm túc. Để đạt được yêu cầu này, phải có quá trình áp dụng và thực ...... Xem thêm
Các bước thực hiện SA 8000
 1. Lãnh đạo cam kết  2. Đánh giá và lập kế hoạch  3. Thiết lập hệ thống trách nhiệm xã hội và tài liệu  4. Áp dụng hệ thống  5. Đánh giá, cải tiến  6. Chứng ...... Xem thêmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208