CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tư vấn SA 8000

Giới thiệu về SA 8000
1. SA 8000 là gì? SA 8000 là hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội đầu tiên được phát triển bới SAI (tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế). Đây là một cách tiếp cận đển các nhà bán ...... Xem thêm
Tại sao cần SA 8000
Doanh nghiệp phải triển khai hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội theo SA 8000 vì những lý do sau đây: Áp lực từ phía thị trường - Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức, - Yêu cầu đối với ...... Xem thêm
Các lợi ích của SA 8000
Về thị trường: - Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ SA 8000 như là một điều kiện bắt buộc, - Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng, - Nâng ...... Xem thêm
Các nguyên tắc của SA 8000
SA 8000 dựa trên Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và một loạt các công ước khác của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).  SA 8000 bao gồm trách nhiệm giải trình ...... Xem thêm
Các điều kiện áp dụng SA 8000
Các doanh nghiệp khi áp dụng SA 8000 phải đáp ứng được các yêu cầu của SA 8000 và phải thực hiện một cách nghiêm túc. Để đạt được các yêu cầu này, phải có quá trình áp dụng và thực ...... Xem thêm
Quy trình tư vấn SA 8000
Để giúp quý vị hiểu cách thức thực hiện tư vấn và đào tạo triển khai hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo SA 8000 - ITVC Toàn Cầu giới thiệu quy trình tư vấn và đào tạo triển khai hệ thống quản lý ...... Xem thêm
Danh sách các tổ chức đánh giá SA 8000
Để giúp quý vị lựa chọn đơn vị đánh giá chứng nhận SA 8000 - ITVC Toàn Cầu đăng tải danh sách các đơn vị được SAI phê duyệt là đơn vị ủy quyền đánh giá chứng nhận SA 8000 như sau: Update: Feb, 2020 ABS ...... Xem thêmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208