CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cấu trúc của TQM

 

TQM bao gồm các nội dung sau:

1. Vai trò cán bộ lãnh đạo

2. Vai trò cán bộ quản lý

3. Nhân viên

4. Quản lý chính sách

5. Tiêu chuẩn hoá

6. Quản lý hàng ngày

7. Nhóm chất lượng

8. Giải quyết vấn đề

9. Phương pháp thống kê

10. Kiểm soát an toàn

11. Kiểm soát quá trình

12. Quản lý phương tiên và thiết bị

13. Kiểm soát đo lường

14. Kiểm tra

15. Giáo dục và đào tạo

16. Nhà thầu phụ - Mua hàng

17. Kiểm soát sản xuất

18. Huỷ bỏ và sắp xếp phù hợp

19. Vệ sinh, sạch sẽ, môi trường

20. Phát triển công nghệ & quản lý thiết kế

21. Dịch vụ sau bán hàng

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208