CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cấu trúc ISO 22000

Cấu trúc Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cũng giống như ISO 9001 và ISO 14001 nên tổ chức có thể xây dựng một Hệ thống quản tích hợp.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn về QLATTP gồm có các tài liệu như:

- ISO/TS 22004, Hệ thống QLATTP hướng dẫn áp dụng ISO 22000:2005 hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

- ISO/TS 22004, Hệ thống QLATTP hướng dẫn cho việc công nhận các tổ chức chứng nhận ISO 22000:2005 và đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn;

- ISO/TS 22004 truy tìm nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm - các nguyên lý cơ bản và hướng dẫn cho việc thiết kế và phát triển hệ thống.

Áp dụng hệ thống QLATTP theo ISO 22000:2018 là một trong những tiền đề quan trọng cho các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm, là điều kiện và biện pháp cần thiết đảm bảo thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ và tính mạng con người. Ngoài ra, ISO 22000:2018 còn giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín về chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, khảng định và quảng bá thương hiệu, mở rộng thị phần và có cơ hội cao trong các hợp đồng cung cấp thực phẩm

 

0914 564 579Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208