SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Các bước xây dựng ISO 14001

 1. Xác định nhu cầu của Doanh nghiệp.
 2. Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và tác động môi trường của Doanh nghiệp.
 3. Thành lập Ban môi trường
 4. Thống nhất chương trình hành động.
 5. Tiến hành đào tạo ISO 14001 cho Ban dự án ISO.
 6. Huấn luyện xây dựng Hệ thống tài liệu.
 7. Xây dựng Hệ thống tài liệu.
 8. Ðánh giá, sửa chữa, phê duyệt tài liệu, thủ tục.
 9. Triển khai vận hành Hệ thống theo tài liệu đã biên soạn.
 10. Ðào tạo đánh giá viên nội bộ.
 11. Tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống.
 12. Thu thập thông tin và chọn nơi đánh giá chứng nhận.
 13. Ðánh giá thử hệ thống.
 14. Hoàn chỉnh hệ thống, chuẩn bị cho đánh giá chính thức.
 15. Ðánh giá chứng nhận.
 16. Huấn luyện duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận.


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208