CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Thiết bị thí nghiệm

Máy phân tích CT/PT HV HIPOT GDHG-201P
Máy phân tích CT/PT HV HIPOT GDHG-201P
Máy phân tích CT/PT HV HIPOT GDHG-106B
Máy phân tích CT/PT HV HIPOT GDHG-106B
Máy thử rơ le bảo vệ HV HIPOT GDJB-II (1 pha)
Máy thử rơ le bảo vệ HV HIPOT GDJB-II (1 pha)
Máy thử rơ le bảo vệ HV HIPOT GDJB-902 (5 pha điện áp và 3 pha dòng điện)
Máy thử rơ le bảo vệ HV HIPOT GDJB-902 (5 pha điện áp và 3 pha dòng điện)
Máy thử rơ le bảo vệ HV HIPOT GDJB-1200 (6 pha điện áp và 6 pha dòng điện)
Máy thử rơ le bảo vệ HV HIPOT GDJB-1200 (6 pha điện áp và 6 pha dòng điện)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động KEP UPA-1 (1kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động KEP UPA-1 (1kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-3 (3kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-3 (3kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-16 (16kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-16 (16kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-20 (20kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-20 (20kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-10 (10kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-10 (10kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-6 (6kA)
Máy thử nghiệm thiết bị đóng cắt tự động UPA-6 (6kA)
Máy biến áp nâng áp KEP TIOG-100 (100kV, 17kVA)
Máy biến áp nâng áp KEP TIOG-100 (100kV, 17kVA)
Máy biến áp nâng áp KEP TIOG-100 (100kV, 7.5kVA)
Máy biến áp nâng áp KEP TIOG-100 (100kV, 7.5kVA)
Máy biến áp nâng áp KEP TIOG-35/70-50 (35/70KV, 50kVA)
Máy biến áp nâng áp KEP TIOG-35/70-50 (35/70KV, 50kVA)
Thiết bị phát nguồn lập trình AC tần số cao Chroma 11805 (20Khz ~ 200Khz, 1KVA)
Thiết bị phát nguồn lập trình AC tần số cao Chroma 11805 (20Khz ~ 200Khz, 1KVA)
Thiết bị phát nguồn AC tần số cao Chroma 11890 (20Khz ~ 200Khz, 500VA)
Thiết bị phát nguồn AC tần số cao Chroma 11890 (20Khz ~ 200Khz, 500VA)
Thiết bị phát nguồn lập trình AC tần số cao Chroma 11802 (20Khz ~ 200Khz, 500VA)
Thiết bị phát nguồn lập trình AC tần số cao Chroma 11802 (20Khz ~ 200Khz, 500VA)
Máy thử nghiệm cao áp KEP HVTS-HP-100/100-17,5 (AC100KV/ DC100KV, 17,5kVA)
Máy thử nghiệm cao áp KEP HVTS-HP-100/100-17,5 (AC100KV/ DC100KV, 17,5kVA)
Máy thử nghiệm cao áp KEP HVTS-HP-100/100-7,5 (AC100KV/ DC100KV, 7,5kVA)
Máy thử nghiệm cao áp KEP HVTS-HP-100/100-7,5 (AC100KV/ DC100KV, 7,5kVA)
Máy thử nghiệm cao áp KEP HVTS-70/50 (AC50KV/ DC70KV, hiển thị số, bảo vệ quá áp, quá dòng)
Máy thử nghiệm cao áp KEP HVTS-70/50 (AC50KV/ DC70KV, hiển thị số, bảo vệ quá áp, quá dòng)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208