CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy kiểm tra không phá hủy - NDT

Máy siêu âm bê tông Proceq Punmit Lab Plus
Máy siêu âm bê tông Proceq Punmit Lab Plus
Máy siêu âm bê tông Proceq Punmit Lab (0.1 – 9999 µs)
Máy siêu âm bê tông Proceq Punmit Lab (0.1 – 9999 µs)
Máy siêu âm bê tông Proceq Pundit PL-200PE (cảm biến ở một mặt, quét hình ảnh)
Máy siêu âm bê tông Proceq Pundit PL-200PE (cảm biến ở một mặt, quét hình ảnh)
Thiết bị phân tích sự ăn mòn cốt thép Proceq Canin+ (kèm tay thanh và bánh xe điện cực)
Thiết bị phân tích sự ăn mòn cốt thép Proceq Canin+ (kèm tay thanh và bánh xe điện cực)
 Máy kiểm tra vữa, tường, gạch non Proceq Schmidt OS-120PM
Máy kiểm tra vữa, tường, gạch non Proceq Schmidt OS-120PM
Búa kiểm tra bê tông yếu Proceq Schmidt OS-120PT (1 N/mm2 - 5 N/mm2)
Búa kiểm tra bê tông yếu Proceq Schmidt OS-120PT (1 N/mm2 - 5 N/mm2)
Búa kiểm tra bê tông Proceq DigiSchmidt LD (0.735 Nm, hiển thị LCD)
Búa kiểm tra bê tông Proceq DigiSchmidt LD (0.735 Nm, hiển thị LCD)
Búa kiểm tra bê tông Proeq Original Schmidt LR (10 - 70 N/mm2, 0.735 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proeq Original Schmidt LR (10 - 70 N/mm2, 0.735 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proeq Original Schmidt L (10 - 70 N/mm2, 0.735 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proeq Original Schmidt L (10 - 70 N/mm2, 0.735 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proeq Original Schmidt NR (10 - 70 N/mm2, 2.207 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proeq Original Schmidt NR (10 - 70 N/mm2, 2.207 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt PCL (10-100 N/mm2, 0.735 Nm, kết nối máy tính)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt PCL (10-100 N/mm2, 0.735 Nm, kết nối máy tính)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Original Schmidt N (10 - 70 N/mm2, 2.207 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Original Schmidt N (10 - 70 N/mm2, 2.207 Nm, hiển thị kim)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt STN (10-100 N/mm2, 2.207 Nm)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt STN (10-100 N/mm2, 2.207 Nm)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt STL (10-100 N/mm2, 0.735 Nm)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt STL (10-100 N/mm2, 0.735 Nm)
Búa kiểm tra bê tông Proceq DigiSchmidt ND (2.207Nm, hiển thị LCD)
Búa kiểm tra bê tông Proceq DigiSchmidt ND (2.207Nm, hiển thị LCD)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt PCN (10-100 N/mm2, 2.207 Nm, kết nối máy tính)
Búa kiểm tra bê tông Proceq Silverchmidt PCN (10-100 N/mm2, 2.207 Nm, kết nối máy tính)
Thiết bị thử độ cứng bê tông SJJW HT225-W (tích hợp giọng nói, 2.207J)
Thiết bị thử độ cứng bê tông SJJW HT225-W (tích hợp giọng nói, 2.207J)
Thiết bị thử độ cứng vật liệu nhẹ SJJW HT-75 (1.0 - 25Mpa, 0.735J)
Thiết bị thử độ cứng vật liệu nhẹ SJJW HT-75 (1.0 - 25Mpa, 0.735J)
Thiết bị thử độ cứng vữa xây dựng SJJW HT-20B (1.0 - 25Mpa, 0.196J)
Thiết bị thử độ cứng vữa xây dựng SJJW HT-20B (1.0 - 25Mpa, 0.196J)
Thiết bị thử độ bền bê tông khối SJJW HT-3000 (29.43J)
Thiết bị thử độ bền bê tông khối SJJW HT-3000 (29.43J)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208