CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Thiết bị đo độ ẩm

Máy đo độ ẩm giấy SANKO-NHẬT BẢN, KG-101
Máy đo độ ẩm giấy SANKO-NHẬT BẢN, KG-101
Máy đo độ ẩm vải Delmhors C-2000
Máy đo độ ẩm vải Delmhors C-2000
Máy đo độ ẩm ngũ cốc DRAMINSKI TG (TwistGrain)
Máy đo độ ẩm ngũ cốc DRAMINSKI TG (TwistGrain)
Máy đo độ ẩm đa năng DRAMINSKI GMM (Đo 30 loại hạt)
Máy đo độ ẩm đa năng DRAMINSKI GMM (Đo 30 loại hạt)
Bộ kit đo đa năng Extech MO280-KH ( đo độ ẩm gỗ, nhiệt độ hồng ngoại, nhiệt độ nước, kiểm tra lỗi nguồn điện)
Bộ kit đo đa năng Extech MO280-KH ( đo độ ẩm gỗ, nhiệt độ hồng ngoại, nhiệt độ nước, kiểm tra lỗi nguồn điện)
Máy đo độ nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương vật liệu nông sản EXTECH SDL550
Máy đo độ nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương vật liệu nông sản EXTECH SDL550
Máy đo độ ẩm vữa và thạch cao SANKO PM-101
Máy đo độ ẩm vữa và thạch cao SANKO PM-101
Máy đo độ ẩm gỗ SANKO-NHẬT BẢN, TG-101
Máy đo độ ẩm gỗ SANKO-NHẬT BẢN, TG-101
Máy đo độ ẩm dùng trong xây dựng SANKO-NHẬT BẢN, AQ-30
Máy đo độ ẩm dùng trong xây dựng SANKO-NHẬT BẢN, AQ-30
Máy đo độ ẩm gỗ SANKO-NHẬT BẢN, AQ-10, 6.5~100%
Máy đo độ ẩm gỗ SANKO-NHẬT BẢN, AQ-10, 6.5~100%
Máy đo độ ẩm đa năng SANKO-NHẬT BẢN, MR-200Ⅱ(gỗ, giấy, vữa / bê tông)
Máy đo độ ẩm đa năng SANKO-NHẬT BẢN, MR-200Ⅱ(gỗ, giấy, vữa / bê tông)
Máy đo độ ẩm đa năng có tích hợp máy in SANKO-NHẬT BẢN, MR-300
Máy đo độ ẩm đa năng có tích hợp máy in SANKO-NHẬT BẢN, MR-300
 Bút đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng Extech MO25 (LED chỉ thị)
Bút đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng Extech MO25 (LED chỉ thị)
Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng bỏ túi Extech MO210
Máy đo độ ẩm gỗ, vật liệu xây dựng bỏ túi Extech MO210
Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu EBRO MME 100 (Gỗ: 1-45%; Vật liệu: 0.1-2.4%)
Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu EBRO MME 100 (Gỗ: 1-45%; Vật liệu: 0.1-2.4%)
Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng Extech MO230
Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng Extech MO230
Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng Extech MO280
Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng Extech MO280
Máy đo độ ẩm gỗ EXTECH MO220
Máy đo độ ẩm gỗ EXTECH MO220
Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, vôi vữa Lutron MS-7003,0 đến 100%
Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông, vôi vữa Lutron MS-7003,0 đến 100%
Máy đo độ ẩm Extech MO257 (gỗ, ván dăm, thảm và gạch lát trần nhà)
Máy đo độ ẩm Extech MO257 (gỗ, ván dăm, thảm và gạch lát trần nhà)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208