CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Đối tác

Dịch vụ tư vấn ISO

Các đối tác là các tổ chức chứng nhận bao gồm:

- Tổ chức chúng nhận quốc tế: SGS, Bureau Veritas, DQS, Intertek, DNV, NQA, URS, TUV North, TUV Rheinland, BSI, Elevate...

- Tổ chức chứng nhận trong nước: Quacert, Vinacert...

Dịch vụ năng lượng

- VNEEP - Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Đại học Điện lực

MEET-BIS Việt Nam

- VETS EnergyCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208