CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy phát xung, tín hiệu

Máy phát (tạo) tín hiệu RF BK Precision 2005B (450Mhz)
Máy phát (tạo) tín hiệu RF BK Precision 2005B (450Mhz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-3044 (3.0 GHz đến 4.4 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-3044 (3.0 GHz đến 4.4 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-2030 (2.0 GHz đến 3.0 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-2030 (2.0 GHz đến 3.0 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-0818 (800 MHz đến 1.8 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-0818 (800 MHz đến 1.8 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-0103 (100 MHz đến 300 MHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-0103 (100 MHz đến 300 MHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-LF44 (34.5 MHz đến 4.4 GHz)
Thiết bị phát tín hiệu RF kết nối USB GW intek USG-LF44 (34.5 MHz đến 4.4 GHz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4102A (2Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4102A (2Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4104A (4Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4104A (4Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4106A (6Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4106A (6Ghz)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4063 (80Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4063 (80Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4080B (80Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4080B (80Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4077B (80Mhz, 1 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4077B (80Mhz, 1 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4079B (50Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4079B (50Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4076B (50Mhz, 1 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4076B (50Mhz, 1 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4078B (30Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4078B (30Mhz, 2 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4075B (30Mhz, 1 kênh)
Máy phát xung tùy ý BK Precision 4075B (30Mhz, 1 kênh)
Máy phát xung Tektronix AWG5014C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5014C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5012C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5012C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5002C (240 MHz, 2CH, 600 MS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5002C (240 MHz, 2CH, 600 MS/s )
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208