CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy đo nhiệt độ - Độ ẩm - Áp suất không khí

Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm HN-CH-Series
Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm HN-CH-Series
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6813 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6813 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Kanomax 6815 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C, 5.0 đến 95.0 %RH)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Kanomax 6815 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C, 5.0 đến 95.0 %RH)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6036 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6036 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6035 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6035 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6006 ( 20m/s, -20 đến 70°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6006 ( 20m/s, -20 đến 70°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6561 ( 50m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6561 ( 50m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6543 ( 5m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6543 ( 5m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6533 ( 5m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6533 ( 5m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6552 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6552 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6551 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6551 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6542 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6542 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6541 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6541 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6531 ( 30m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6531 ( 30m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6113 ( 50m/s, 0 đến 100°C, -5 đến +5 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6113 ( 50m/s, 0 đến 100°C, -5 đến +5 kPa)
Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm Tenmars TM-182 (-20.0°C~60.0°C,1%~99%)
Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm Tenmars TM-182 (-20.0°C~60.0°C,1%~99%)
Máy đo đa chỉ tiêu khí hậu loại cầm tay TSI 9565
Máy đo đa chỉ tiêu khí hậu loại cầm tay TSI 9565
Thiết bị đo nhiệt độ Tenmars TM-306U (-40~85C)
Thiết bị đo nhiệt độ Tenmars TM-306U (-40~85C)
Bộ kit nhiệt độ, độ ẩm Extech MO280-RK (dùng cho xây dựng)
Bộ kit nhiệt độ, độ ẩm Extech MO280-RK (dùng cho xây dựng)
Đo tốc độ gió, áp suất, nhiệt độ Fluke 922
Đo tốc độ gió, áp suất, nhiệt độ Fluke 922Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208