CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Dịch vụ

Dịch vụ chụp ảnh nhiệt - Camera nhiệt

Dịch vụ chụp ảnh nhiệt - Camera nhiệt

04-06-2022 03:20:23 | Dịch vụ năng lượng

Dịch vụ chụp ảnh nhiệt - Camera nhiệt "Nhanh chóng - An toàn - Hiệu quả Xem thêm

CJ korea express Freight Viet Nam được cấp giấy chứng nhận TAPA

CJ korea express Freight Viet Nam được cấp giấy chứng nhận TAPA

09-05-2015 10:29:58 | Dịch vụ tư vấn ISO

Công Ty TNHH CJ korea express Freight Việt Nam (www.cjkoreaexpress.co.kr) đã được nhận chứng nhận TAPA. Năm 1997, Hiệp hội Bảo hộ tài sản Logistics là tổ chức bảo hộ Logistics phi lợi nhuận trên thế giới hình thành tại Mỹ tập trung cho các doanh nghiệp chuyên về bảo hộ logistics và sản xuất sản phẩm điện tử, bán dẫn và các công nghệ cao. Xem thêm

Nhà ga của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được cấp chứng nhận TAPA FSR class A

Nhà ga của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được cấp chứng nhận TAPA FSR class A

09-05-2015 09:31:53 | Dịch vụ tư vấn ISO

Ngày 5/12/2012 - Nhà ga của SCSC đã được cấp Giấy Chứng Nhận TAPA FSR – Class A và ISAGO Xem thêm

Các dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi

28-10-2014 04:25:55 | Dịch vụ

Dịch vụ  của chúng tôi Xem thêm

CJ korea express Freight Viet Nam được cấp giấy chứng nhận TAPA

CJ korea express Freight Viet Nam được cấp giấy chứng nhận TAPA

09-05-2015 10:29:58 | Dịch vụ tư vấn ISO

Công Ty TNHH CJ korea express Freight Việt Nam (www.cjkoreaexpress.co.kr) đã được nhận chứng nhận TAPA. Năm 1997, Hiệp hội Bảo hộ tài sản Logistics là tổ chức bảo hộ Logistics phi lợi nhuận trên thế giới hình thành tại Mỹ tập trung cho các doanh nghiệp chuyên về bảo hộ logistics và sản xuất sản phẩm điện tử, bán dẫn và các công nghệ cao. Xem thêm

Nhà ga của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được cấp chứng nhận TAPA FSR class A

Nhà ga của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) được cấp chứng nhận TAPA FSR class A

09-05-2015 09:31:53 | Dịch vụ tư vấn ISO

Ngày 5/12/2012 - Nhà ga của SCSC đã được cấp Giấy Chứng Nhận TAPA FSR – Class A và ISAGO Xem thêm

Các dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi

28-10-2014 04:25:55 | Dịch vụ

Dịch vụ  của chúng tôi Xem thêm
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208