CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại

Súng đo nhiệt độ với tia Lazer kép CEM DT-8862 (-50-650℃)
Súng đo nhiệt độ với tia Lazer kép CEM DT-8862 (-50-650℃)
áy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại và kiểu K với đầu kẹp EXTECH 42515 (800 độ C)
áy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại và kiểu K với đầu kẹp EXTECH 42515 (800 độ C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42515 (-50 đến 800°C, có que đo kiểu K)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42515 (-50 đến 800°C, có que đo kiểu K)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42540 (-50 đến 760°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42540 (-50 đến 760°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR862D+ ( -50℃~1000℃, có cánh báo)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR862D+ ( -50℃~1000℃, có cánh báo)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42512 ((-50 đến 1000°C, 2 tia laser)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42512 ((-50 đến 1000°C, 2 tia laser)
Máy đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 939, -20 đến 650 oC
Máy đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 939, -20 đến 650 oC
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EBRO TLC 730 (-50 – 350C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EBRO TLC 730 (-50 – 350C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại và Sensor ngoài đo tâm sản phẩm EBRO TFI550 (-60 – 550C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại và Sensor ngoài đo tâm sản phẩm EBRO TFI550 (-60 – 550C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42545 (-50 to 1000°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42545 (-50 to 1000°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42570 (-50 đến 2200°C, que đo kiểu K, kết nối máy tính USB)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EXTECH 42570 (-50 đến 2200°C, que đo kiểu K, kết nối máy tính USB)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860 (-50℃ - 1000℃, gắn camera )
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9860 (-50℃ - 1000℃, gắn camera )
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 969, -60~1000°C
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa bằng laze TM 969, -60~1000°C
Máy nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃, gắn Camera)
Máy nhiệt độ bằng hồng ngoại CEM DT-9862 (-50℃ - 2200℃, gắn Camera)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại và Sensor ngoài đo tâm sản phẩm EBRO TFI650 (-60 – 1500C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại và Sensor ngoài đo tâm sản phẩm EBRO TFI650 (-60 – 1500C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3700-20 (550oC)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20 ( 760°C)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 50 (-50°C to +380°C.)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 100 (-50°C to +800°C.)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Kimo KIRAY 300 (-50°C to +1850°C.)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208