CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Camera đo nhiệt độ

Camera đo nhiệt độ Flir T640-15 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-15 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-25 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-25 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-45 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-45 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-45 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-45 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-15 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-15 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-25 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-25 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-45 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-45 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-15 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-15 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-25 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-25 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera nhiệt độ Fluke Ti55FT-20 (-20 °C to +350 °C)
Camera nhiệt độ Fluke Ti55FT-20 (-20 °C to +350 °C)
Camera đo nhiệt độ SONEL KT-640 (-20 đến 800 độ C, 640 x 480 pixel)
Camera đo nhiệt độ SONEL KT-640 (-20 đến 800 độ C, 640 x 480 pixel)
Camera ảnh nhiệt CEM DT-9875 (400 độ C, 1160x120 pixels)
Camera ảnh nhiệt CEM DT-9875 (400 độ C, 1160x120 pixels)
Camera đo nhiệt độ FLIR E60BX (320 × 240 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E60BX (320 × 240 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E50BX (240 × 180 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x
Camera đo nhiệt độ FLIR E50BX (240 × 180 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x
Camera đo nhiệt độ FLIR E40BX (160 × 120 pixels,-20°C to 120°C, zoom 2x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E40BX (160 × 120 pixels,-20°C to 120°C, zoom 2x)
Camera nhiệt độ Fluke Ti110 (-20°C to 250°C, 160 x 120 FPA)
Camera nhiệt độ Fluke Ti110 (-20°C to 250°C, 160 x 120 FPA)
Camera đo nhiệt độ Flir TG165 (380 độ, Loại basic, 80 x 60 Pixels)
Camera đo nhiệt độ Flir TG165 (380 độ, Loại basic, 80 x 60 Pixels)
Camera đo nhiệt độ Flir E4 (250 °C, 80 x 60 pixels, 10.3 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E4 (250 °C, 80 x 60 pixels, 10.3 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E5 (250 °C, 120 x 90 pixels, 6.9 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E5 (250 °C, 120 x 90 pixels, 6.9 mrad)
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 140 (160 x 120 pixels,-20°C to 250°C)
Camera đo nhiệt độ SONEL KT 140 (160 x 120 pixels,-20°C to 250°C)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208