CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy phân tích phổ

Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy phân tích phổ điều khiển từ xa SPECTRAN HF RSA 6000 (10Mhz – 6GHz)
Máy phân tích phổ điều khiển từ xa SPECTRAN HF RSA 6000 (10Mhz – 6GHz)
Máy phân tích phổ điều khiển từ xa SPECTRAN HF RSA 9000 (1Mhz – 9.4GHz)
Máy phân tích phổ điều khiển từ xa SPECTRAN HF RSA 9000 (1Mhz – 9.4GHz)
Máy phân tích tín hiệu Antenna và cáp Protek A434 (25Mhz ~ 4Ghz)
Máy phân tích tín hiệu Antenna và cáp Protek A434 (25Mhz ~ 4Ghz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , Aaronia (1Mhz ~ 9.4Ghz), (1Hz ~ 1MHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , Aaronia (1Mhz ~ 9.4Ghz), (1Hz ~ 1MHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , (10Mhz ~ 8Ghz), (1Hz ~ 1MHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , (10Mhz ~ 8Ghz), (1Hz ~ 1MHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , Aaronia, (10Mhz ~ 6Ghz), (1Hz ~ 1MHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , Aaronia, (10Mhz ~ 6Ghz), (1Hz ~ 1MHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF, Aaronia (100Mhz ~ 4Ghz), (10Hz ~ 400kHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF, Aaronia (100Mhz ~ 4Ghz), (10Hz ~ 400kHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , Aaronia (700Mhz ~ 2.5Ghz), (10Hz ~ 10kHz)
Bộ kít phân tích RF và EMF , Aaronia (700Mhz ~ 2.5Ghz), (10Hz ~ 10kHz)
Máy phân tích phổ điều khiển từ xa SPECTRAN HF RSA 9000 (1hz – 1MHz)
Máy phân tích phổ điều khiển từ xa SPECTRAN HF RSA 9000 (1hz – 1MHz)
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran NF-5030 X (1hz – 30MHz)
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran NF-5030 X (1hz – 30MHz)
Máy phân tích phổ RF USB Aaronia Spectran HF-60100 V4X (10Mhz – 9.4GHz)
Máy phân tích phổ RF USB Aaronia Spectran HF-60100 V4X (10Mhz – 9.4GHz)
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF-6080 V4X (10Mhz – 8GHz)
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF-6080 V4X (10Mhz – 8GHz)
 Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF-6060 V4X (10Mhz – 6GHz)
Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF-6060 V4X (10Mhz – 6GHz)
Máy phân tích phổ sóng RF Aaronia Spectran HF-60100 V4 (10Mhz – 9.4GHz, độ nhạy cao)
Máy phân tích phổ sóng RF Aaronia Spectran HF-60100 V4 (10Mhz – 9.4GHz, độ nhạy cao)
Máy phân tích phổ sóng RF Aaronia Spectran HF-4080 V4 (10Mhz – 8 GHz)
Máy phân tích phổ sóng RF Aaronia Spectran HF-4080 V4 (10Mhz – 8 GHz)
Máy phân tích phổ đo điện từ trường (EMF) Aaronia Spectran NF-1010E (10Hz – 10kHz)
Máy phân tích phổ đo điện từ trường (EMF) Aaronia Spectran NF-1010E (10Hz – 10kHz)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208