CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy hiện sóng (dao động ký - Oscilloscope )

Đầu đo Logic Tektronix P6316 (16 kênh)
Đầu đo Logic Tektronix P6316 (16 kênh)
Que đo máy hiện sóng GWinstek GTP-100A-4 (100Mhz)
Que đo máy hiện sóng GWinstek GTP-100A-4 (100Mhz)
Que đo máy hiện sóng EZ HP-9060 (60Mhz)
Que đo máy hiện sóng EZ HP-9060 (60Mhz)
Máy hiện sóng dạng bút OWON RDS1021 (25Mhz, 1CH)
Máy hiện sóng dạng bút OWON RDS1021 (25Mhz, 1CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6404 (136 CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6404 (136 CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6403 (102CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6403 (102CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6402 (64CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6402 (64CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6401 (34CH)
Máy phân tích logic Tektronix TLA6401 (34CH)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy phân tích logic Lecroy LogicStudio 16 (16ch)
Máy phân tích logic Lecroy LogicStudio 16 (16ch)
Máy phân tích logic Leaptronix LA-2025 (32CH, 200Mhz)
Máy phân tích logic Leaptronix LA-2025 (32CH, 200Mhz)
Máy phân tích logic Leaptronix LA-2050 (32CH, 500Mhz)
Máy phân tích logic Leaptronix LA-2050 (32CH, 500Mhz)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3014 (100Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3014 (100Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3022 (200Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phân tích logic, phân tích giao thức, phát xung
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3022 (200Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phân tích logic, phân tích giao thức, phát xung
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3024 (200Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích giao thức phân tích logic)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3024 (200Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích giao thức phân tích logic)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3032 (350Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3032 (350Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3034 (350Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3034 (350Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thứcCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208