CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Máy hiện sóng số

Máy hiện sóng số phân tích mẫu Tektronix DSA8300 (DC-80 GHz, 300 kS/s, 8CH)
Máy hiện sóng số phân tích mẫu Tektronix DSA8300 (DC-80 GHz, 300 kS/s, 8CH)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4104B-6 (1Ghz, 4CH, 16CH Logic, 5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4104B-6 (1Ghz, 4CH, 16CH Logic, 5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4104B-3 (1Ghz, 4CH, 16CH Logic, 5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4104B-3 (1Ghz, 4CH, 16CH Logic, 5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4054B-6 (500Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4054B-6 (500Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4054B-3 (500Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4054B-3 (500Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4034B-3 (350Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4034B-3 (350Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4014B-3 (100Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO4014B-3 (100Mhz, 4CH, 16CH Logic, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7354C (3.5Ghz, 4CH, 40GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7354C (3.5Ghz, 4CH, 40GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7254C (2.5Ghz, 4CH, 40GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7254C (2.5Ghz, 4CH, 40GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7104C (1Ghz, 4CH, 20GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7104C (1Ghz, 4CH, 20GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7054C (500Mhz, 4CH, 20GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO7054C (500Mhz, 4CH, 20GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO73304DX (33Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO73304DX (33Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO72504DX (25Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO72504DX (25Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO72304DX (23Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO72304DX (23Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO72004C (20Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO72004C (20Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO71604C (16Ghz, 4CH, 100GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix DPO71604C (16Ghz, 4CH, 100GS/s)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208