CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tài liệu

Cách thức chuyển hoá dòng năng lượng theo các quy trình lưu chuyển, kiểm toán viên và doanh nghiệp cần quan tâm

Cách thức chuyển hoá dòng năng lượng theo các quy trình lưu chuyển, kiểm toán viên và doanh nghiệp cần quan tâm

30-10-2015 04:18:28 | Tài liệu

Hiểu được cách thức chuyển hóa dòng năng lượng trong nhà máy là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với kiểm toán viên năng lượng và kỹ thuật nhà máy, nó cho phép xây dựng phương pháp luận và phương án đánh giá tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp. Xem thêm

tài liệu tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất tinh bột và bột sắn

tài liệu tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất tinh bột và bột sắn

30-10-2015 04:13:41 | Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn thực hành tiết kiệm năng lượng và đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tinh bột Xem thêm

Cách thức phân tích và các Tips tiết kiệm năng lượng

Cách thức phân tích và các Tips tiết kiệm năng lượng

30-10-2015 04:10:30 | Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn ứng dụng tiết kiệm năng lượng và các giải pháp mẫu về tiết kiệm năng lượng cho công nghiệp Xem thêm

Giải pháp tiết kiệm năng lượng và ứng dụng phân tích khi kiểm toán năng lượng cho lò hơi công nghiệp

Giải pháp tiết kiệm năng lượng và ứng dụng phân tích khi kiểm toán năng lượng cho lò hơi công nghiệp

30-10-2015 04:04:25 | Tài liệu

Giải pháp kiểm toán năng lượng - itvc toàn cầu Xem thêm

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế

30-10-2015 03:59:42 | Tài liệu

Tài liệu xây dựng hệ thống quản lý trong doanh nghiệp Xem thêm
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208