22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

0914.564.579

itvc.haiphong@itvc-global.com

Cách thức chuyển hoá dòng năng lượng theo các quy trình lưu chuyển, kiểm toán viên và doanh nghiệp cần quan tâm
Cách thức chuyển hoá dòng năng lượng theo các quy trình lưu chuyển, kiểm toán viên và doanh nghiệp cần quan tâm
Ngày 30/10/2015 tài liệu

Hiểu được cách thức chuyển hóa dòng năng lượng trong nhà máy là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với kiểm...

Xem thêm

tài liệu tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất tinh bột và bột sắn
tài liệu tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất tinh bột và bột sắn
Ngày 30/10/2015 tài liệu

Tài liệu hướng dẫn thực hành tiết kiệm năng lượng và đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tinh...

Xem thêm

Cách thức phân tích và các Tips tiết kiệm năng lượng
Cách thức phân tích và các Tips tiết kiệm năng lượng
Ngày 30/10/2015 tài liệu

Tài liệu hướng dẫn ứng dụng tiết kiệm năng lượng và các giải pháp mẫu về tiết kiệm năng lượng cho công nghiệp

Xem thêm

Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế
Ngày 30/10/2015 tài liệu

Tài liệu xây dựng hệ thống quản lý trong doanh nghiệp

Xem thêm

Gọi ngay: 0914.564.579
SMS: 0914.564.579 Chat Zalo Chat qua Messenger