CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn EICC tại JAHWA VINA

2016-08-08 04:27:54 | Lượt xem: 6319 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Ngày 3 - 5/8/2016 - JAHWA VINA đã trải qua kỳ đánh giá tuân thủ cho hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo EICC bởi tổ chức chứng nhận DNV Việt Nam. Như vậy là sau một thời gian làm việc tích cực của tập thể ban EICC và đoàn chuyên gia tư vấn EICC của ITVC Toàn Cầu - những nỗ lực của họ đã được đền đáp - JAHWA VINA đã được đánh giá và đạt tổng điểm rất cao (trên 80 điểm) - xứng đáng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ được hầu hết các yêu cầu của EICC về trách nhiệm xã hội.

Công ty Jahwa Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, được thành lập năm 2007, đi vào hoạt động chính thức năm 2010, chuyên sản xuất linh kiện điện tử trên các sản phẩm như: Điện thoại di động, máy tính, tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy in, ôtô... Với chiến lược phát triển bền vững, cùng với đầu tư máy móc công nghiệp hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm; tìm kiếm thị trường, mở rộng quy mô sản xuất đưa công ty phát triển ngày càng lớn mạnh. Năm 2015, công ty đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu, riêng 3 tháng đầu năm 2016 đạt 545 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho trên 6.000 lao động, thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng. Công ty Jahwa Vina còn đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và tạo cơ hội phát triển của người lao động; phấn đấu trở thành nơi làm việc tốt và lý tưởng cho người lao động.

Tư vấn EICC

Theo yêu cầu của Samsung Việt Nam - JAHWA VINA đã tiến hành thiết lập và áp dụng bộ quy tắc ứng xử theo EICC. Đây là quyết định rất sáng suốt và phù hợp với xu thế chung của xã hội nhằm đảm bảo môi trường làm việc tốt, tuân thủ trách nhiệm xã hội, cạnh tranh công bằng và liêm chính trong kinh doanh. 

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition®) đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh được thực hiện có trách nhiệm với môi trường và kinh doanh một cách có đạo đức.

Được coi là một phần của ngành điện tử vì những mục đích của Quy tắc này là tất cả các tổ chức có thể hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ... được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc này có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

Để áp dụng Bộ quy tắc EICC và trở thành một bên tham gia ("Bên tham gia"), doanh ngh iệp cần xác nhận việc ủng hộ Quy tắc và tích cực theo đuổi việc tuân thủ Quy tắc và tiêu chuẩn của Quy tắc phù hợp với mô hình của một hệ thống quản lý.

Các bên tham gia phải coi Bộ quy tắc EICC là bước khởi đầu của toàn bộ chuỗi cung ứng. Chí ít, Bên tham gia cũng phải yêu cầu các nhà cung cấp bậc kế tiếp thừa nhận và thực hiện bộ Quy tắc này.

Điều cơ bản để áp dụng Bộ quy tắc EICC là hiểu được rằng một doanh nghiệp, trong tất cả các hoạt động của mình, phải tuân thủ đầy đủ pháp luật, các quy tắc và quy định của các quốc gia mà doanh nghiệp đó hoạt động.

Quy tắc khuyến khích Bên tham gia thực hiện nhiều hơn việc tuân thủ pháp luật đơn thuần, nỗ lực dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận, để nâng cao trách nhiệm về môi trường và xã hội, cũng như đạo đức trong kinh doanh. Phù hợp với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Kinh Doanh và Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, các quy định trong Quy tắc này được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế quan trọng bao gồm Tuyên Bố về Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Các Quyền Tại Nơi Làm Việc của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) và Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. EICC cam kết tiếp nhận các thông tin thường xuyên từ các bên liên quan trong việc phát triển tiếp và thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử.

Qua nghiên cứu của đoàn tư vấn EICC của ITVC Toàn Cầu - bộ quy tắc ứng xử về tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC này là tổng hợp các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Bộ quy tắc ứng xử về tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC bao gồm 5 phần. Phần A, B, và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn tương ứng về Lao động, Sức khỏe và An toàn, và Môi trường. Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh; Phần E thể hiện các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy tắc này.

Nôi dung của bộ quy tắc ứng xử về tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC bao gồm:

A. LAO ĐỘNG

B. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

1)  Tự Do Lựa Chọn Việc Làm

1)  An Toàn Lao Động

2)  Lao Động Trẻ Em

2)  Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp

3)  Giờ Làm Việc

3)  Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp

4)  Tiền Lương và Phúc Lợ

4)  Vệ Sinh Công Nghiệp

5)  Đối Xử Nhân Đạo

5)  Công Việc Yêu Cầu Thể Lực

6)  Không Phân Biệt Đối Xử

6)  Bảo Vệ Máy Móc

7)  Tự Do Lập Hội

7)  Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở

 

8)  Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

C. MÔI TRƯỜNG

D. ĐẠO ĐỨC

1)  Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường

1)  Liêm Chính Trong Kinh Doanh

2)  Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên

2)  Lợi Thế Không Phù Hợp

3)  Các Chất Độc Hại

3)  Tiết Lộ Thông Tin

4)  Nước Thải và Chất Thải Rắn

4)  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

5)  Phát Thải Ra Không Khí

5)  Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng

6)  Hạn Chế Vật Liệu

6)  Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa

7)  Kiểm Soát Nước Mưa

7)  Phân Nguồn Khoáng Sản Có Trách Nhiệm

8)  Tiêu Thụ Năng Lượng và Phát Thải Khí Nhà Kính

8)  Quyền riêng tư

E. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

1)  Cam Kết Của Công Ty

7)  Truyền Đạt Thông Tin

2)  Trách Nhiệm Giải Trình và Trách Nhiệm Quản Lý

8)  Sự Tham Gia và Phản Hồi Của Người Lao Động

3)  Yêu Cầu của Pháp Luật và Yêu Cầu của Khách hàng

9)  Kiểm Toán và Đánh Giá

4)  Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro

10)  Quy Trình Hành Động Khắc Phục

5)  Các Mục Tiêu Cải Thiện

11)  Hồ Sơ và Sổ Sách

6)  Đào tạo

12)  Trách Nhiệm Đối Với Nhà Cung Cấp

Xin chúc mừng JAHWA VINA đã xây dựng và áp dụng thành công bộ quy tắc ứng xử về tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC.

Nếu bạn có yêu cầu dịch vụ tư vấn EICC - hãy liên lạc với ITVC Toàn Cầu để nhận được những thông tin hữu ích cùng dịch vụ tư vấn tốt nhất.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208