CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ năng lượng

Trách nhiệm của các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính bắt buộc

2024-02-03 03:41:24 | Lượt xem: 745 | Tin tức dịch vụ năng lượng

Kiểm kê khí nhà kính là yêu cầu mới đối với nhiều doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm hiện nay và việc hiểu rõ trách nhiệm theo luật pháp sẽ giúp các đơn vị tránh được các rắc rối liên quan đến các khoản phạt tài chính. ITVC Toàn Cầu xin gửi tới quý vị các thông tin chính về trách nhiệm của các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính bắt buộc như sau:


Những văn bản pháp luật hiện hành quy định về kiểm kê khí nhà kính ở Việt Nam

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon có hiệu lực từ ngày 07/01/2022

- Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ mội trường về ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 07/01/2022

- Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có hiệu quả từ ngày 18/01/2022


Lộ trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Các cơ sở phát thải khí nhà kính nằm trong danh mục quy định tại Quyết định 01/2022/QĐ-TTg hoặc các cơ sở không thuộc đối tượng quy định được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoặc động của mình nhằm nâng cao hình ảnh doanh nghiệp phát triển bên vững đáp ứng tốt các yêu cầu từ các nhãn hàng có trách nhiệm theo dõi và thực hiện theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP đến năm 2030.

- Trước ngày 31/03/2023, cung cấp cho cơ quan có liên quan dữ liệu về hoạt động và thông tin liên quan trong năm trước để kiểm kê khí nhà kính.

- Trước ngày 31/03/2025, thực hiện kiểm kê khí nhà kính và xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thẩm định.

- Trước ngày 01/12/2025, hoàn thành báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính và gửi báo cáo đó cho Bộ TNMT. Định kỳ hai năm một lần.

Các biện pháp giảm thiểu KNK cho giai đoạn 2023-2025 phù hợp với điều kiện của các cơ sở phải được xây dựng. Mỗi cơ sở phải đo lường kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu KNK theo hướng dẫn của các Bộ có thẩm quyền.

- Trước ngày 31/12/2025, kế hoạch giảm thiểu KNK cho giai đoạn 2026-2030 sẽ được lập và cập nhật hàng năm (nếu có) và trình Bộ TNMT, các Bộ có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân địa phương.

- Trước ngày 31/03/2027, gửi báo cáo tình trạng giảm phát thải khí nhà kính của năm trước đến cơ quan liên quan. Thực hiện hàng năm;

Những tài liệu cần nộp được xây dựng theo các mẫu sau:

- Báo cáo kiểm kê khí nhà kính thực hiện theo mẫu số 6, phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP

- Kế hoạch giảm thiểu khí nhà kính được xây dựng theo mẫu số 02, phụ lục IV ban hành kèm theo của Nghị định 06/2022/NĐ-CP

- Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện theo mẫu số 02, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP


Xử Phạt

Vi phạm các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và chế tài xử phạt

Căn cứ Điều 45 Nghị định 45/2022/NĐ-CP (có hiệu lực 25/08/2022) quy định về nội dung trên như sau:

Vi phạm các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

b) Không nộp báo cáo mức giảm phát thải cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính;

b) Cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ trong báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định;

b) Không lập báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính theo quy định;

c) Thẩm định báo cáo không đúng lĩnh vực đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.


Các doanh nghiệp nên bắt đầu triển khai dự án kiểm kê khí nhà kính khi nào?

Đối với các doanh nghiệp chưa năm rõ về quy trình và các thông tin kiểm kê khí nhà kính, việc trao đổi với các đơn vị tư vấn từ thời điểm đầu năm 2024 là rất cần thiết cho công tác hoạch định và thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

ITVC Toàn Cầu đã và đang thực hiện nhiều dự án kiểm kê khí nhà kính cho các đơn vị bắt buộc phải làm kiểm kê khí nhà kính, sử dụng các quy trình từ khảo sát, thu thập dữ liệu hoạt động, phân tích, tính toán phát thải khí nhà kính và xác định độ không đảm bảo đều tuân theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 và tất cả các dự án đều đã được thẩm định thành công.

Việc tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến dự án kiểm kê khí nhà kính sẽ giúp đơn vị xác định được nên tiến hành từ bước nào để đảm bảo chủ động thu thập các thông tin và dữ liệu vận hành chính xác, tin cậy.

Đối với các doanh nghiệp đã nắm rõ về kiểm kê khí nhà kính theo luật, triển khai dự án sẽ là yếu tố khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tự xác định được thông số theo hướng dẫn của đơn vị tư vấn nhưng việc triển khai dự án theo giai đoạn nửa năm và cả năm sẽ là một vấn đề lớn. Vì vậy đơn vị cần có một tổ chức tư vấn hỗ trợ triển khai sớm nhất có thể để đảm bảo các thông tin, thông số thu thập được chính xác ngay từ giai đoạn đầu.


Để yêu cầu dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính - Hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1 - Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 - Hotline: 0914 564 579

Email: itvc.haiphong@itvc-global.com
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208