CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Các khóa đào tạo ISO của ITVC Toàn Cầu tại Hải Phòng

2016-01-09 04:04:45 | Lượt xem: 6225 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ITVC xin gửi tới quý vị các khóa đào tạo về ISO cho các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

 

TT
Tiêu chuẩn
Các khóa đào tạo
Thời gian (Ngày)
1
ISO 9001:2015
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
1
Đào tạo biên soạn tài liệu
2
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Đào tạo các điểm mới ISO 9001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 9001: 2008)
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 sang ISO 9001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 9001:2008)
3
2.
ISO 14001:2015
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
1
Đào tạo biên soạn tài liệu
2
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 14001: 2004)
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001:2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 14001: 2004 sang ISO 14001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 14001: 2004)
3
3.
ISO 22000:2005
FSSC 22000
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
1
Đào tạo biên soạn tài liệu
2
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
4.
HACCP
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
1
Đào tạo biên soạn tài liệu
2
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
5.
OHSAS 18001:2007
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
6.
5S
Đào tạo lý thuyết 5S
1
7.
ISO/TS 16949:2009
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
1
Đào tạo biên soạn tài liệu
2
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
3
Đào tạo coretools FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP (Core tools training)
5
8.
ISO 13485:2003
EN ISO 13485:2012
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
3
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
3
9.
ISO 50001:2011
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
10.
ISO 17025:2005
Đào tạo diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
 
Hình thức đào tạo:
-       Đào tạo tập trung (public training)
-       Đào tạo tại cơ sở (in house training)
-       Số lượng học viên: Từ 5 – 15 học viên/ lớp họcCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208