CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ năng lượng

Net Zero và Cam kết Cắt Giảm Khí Nhà Kính của Việt Nam: Chống Biến Đổi Khí Hậu

2023-09-04 07:40:51 | Lượt xem: 1047 | Tin tức dịch vụ năng lượng

Chúng ta thường nghe tới cụm từ "Net Zero" – vậy "Net Zero" là gì? Bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích khái niệm "Net Zero" và thảo luận về cam kết của Việt Nam trong việc cắt giảm khí nhà kính để đối phó với biến đổi khí hậu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những biện pháp cụ thể mà Việt Nam đang triển khai để đạt được mục tiêu này và tầm quan trọng của việc này đối với tương lai của hành tinh.


1. Net Zero - Khái niệm cơ bản

"Net Zero" là một khái niệm ngày càng quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nó đề cập đến trạng thái mà tổng lượng khí nhà kính được thải ra vào môi trường do các hoạt động của con người cân bằng với việc hấp thụ khí nhà kính, sử dụng năng lượng tái tạo và các biện pháp khác để loại bỏ hoặc bù đắp hoàn toàn khí nhà kính đã thải ra. Điều này có nghĩa rằng mức thải ra khí nhà kính là bằng không hoặc âm, góp phần đến việc kiểm soát tăng nhiệt độ trái đất.


2. Cam kết của Việt Nam

Việt Nam đã tham gia vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thông qua cam kết cắt giảm khí nhà kính và đặt mục tiêu đạt được Net Zero trong tương lai. Qua các cam kết này, Việt Nam đang thể hiện sự phấn đấu và trách nhiệm của mình đối với bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững hơn. 


3. Biện pháp của Việt Nam trong việc cắt giảm khí nhà kính

Việt Nam đã đưa ra một loạt biện pháp cụ thể để đạt được cam kết cắt giảm khí nhà kính. Điều này bao gồm: 

a. Phát triển năng lượng tái tạo

Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ các nguồn không bền vững như than đá và dầu mỏ. 

b. Cải thiện hiệu suất năng lượng

Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp và hộ gia đình để giảm lượng khí nhà kính thải ra. 

c. Giao thông công cộng và xe điện

Thúc đẩy việc sử dụng giao thông công cộng và phát triển xe điện để giảm tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch. 

d. Bảo vệ rừng và tái lập cây xanh

Quản lý bảo vệ rừng và tái lập cây xanh để hấp thụ khí nhà kính từ không khí. 


4. Tầm quan trọng của cam kết này

Cam kết cắt giảm khí nhà kính và đạt Net Zero của Việt Nam là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc thực hiện cam kết này không chỉ giúp bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 27) diễn ra ở Ai Cập năm 2022, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu Net Zero và cắt giảm khí nhà kính để đối phó với biến đổi khí hậu. Các biện pháp đã và đang triển khai là một bước quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững cho đất nước và hành tinh chúng ta.


5. Tiêu chuẩn quốc tế về khí nhà kính

Để giúp quý vị tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý khí nhà kính - ITVC Toàn Cầu xin giới thiệu một số tiêu chuẩn như sau:
Bộ tiêu chuẩn ISO 14060. 
Bộ tiêu chuẩn này cung cấp sự rõ ràng và nhất quán trong việc định lượng, giám sát, báo cáo và xác nhận hoặc xác minh lượng phát thải và loại bỏ GHG nhằm hỗ trợ phát triển bền vững thông qua nền kinh tế ít carbon và mang lại lợi ích cho các tổ chức, người đề xuất dự án và các bên quan tâm trên toàn thế giới. Cụ thể, việc sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14060:
- nâng cao tính toàn vẹn về môi trường của việc định lượng KNK;
- nâng cao độ tin cậy, tính nhất quán và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát, báo cáo, kiểm tra và xác nhận KNK;
- tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK;
- tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các hành động giảm nhẹ thông qua việc giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ;
- tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng theo dõi kết quả thực hiện và tiến độ giảm phát thải KNK và/hoặc tăng cường loại bỏ KNK.
Các ứng dụng của bộ tiêu chuẩn ISO 14060 bao gồm:
- các quyết định của doanh nghiệp, như xác định các cơ hội giảm phát thải và tăng lợi nhuận bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng;
- quản lý rủi ro và cơ hội, chẳng hạn như rủi ro liên quan đến khí hậu, bao gồm tài chính, quy định, chuỗi cung ứng, sản phẩm và khách hàng, kiện tụng, rủi ro danh tiếng và cơ hội kinh doanh (ví dụ: thị trường mới, mô hình kinh doanh mới);
- các sáng kiến ​​tự nguyện, chẳng hạn như tham gia vào các hoạt động đăng ký KNK tự nguyện hoặc các sáng kiến ​​báo cáo tính bền vững;
-  Thị trường KNK, chẳng hạn như mua bán các khoản cho phép hoặc tín dụng KNK;
- các chương trình quản lý/chính phủ về KNK, chẳng hạn như tín dụng cho hành động sớm, các thỏa thuận hoặc sáng kiến ​​báo cáo quốc gia và địa phương.
Các tài liệu này trình bày chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu đối với việc thiết kế, phát triển, quản lý và báo cáo kiểm kê KNK ở cấp tổ chức. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định ranh giới phát thải và loại bỏ KNK, định lượng phát thải và loại bỏ KNK của tổ chức và xác định các hành động hoặc hoạt động cụ thể của công ty nhằm cải thiện quản lý KNK. Nó cũng bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn về quản lý chất lượng hàng tồn kho, báo cáo, kiểm toán nội bộ và trách nhiệm của tổ chức trong các hoạt động xác minh.
Các tiêu chuẩn thành phần của ISO 14060

ISO 14064-1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức;

ISO 14064-2 nêu chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu để xác định đường cơ sở cũng như giám sát, định lượng và báo cáo lượng phát thải của dự án. Nó tập trung vào các dự án KNK hoặc các hoạt động dựa trên dự án được thiết kế đặc biệt để giảm phát thải KNK và/hoặc tăng cường loại bỏ KNK. Nó cung cấp cơ sở cho các dự án KNK được xác minh và xác nhận.
ISO 14064-3 nêu chi tiết các yêu cầu đối với việc xác minh các công bố về KNK liên quan đến kiểm kê KNK, các dự án KNK và dấu chân cacbon của sản phẩm. Nó mô tả quá trình xác minh hoặc xác nhận, bao gồm lập kế hoạch xác minh hoặc xác nhận, các thủ tục đánh giá và đánh giá các báo cáo KNK của tổ chức, dự án và sản phẩm.
ISO 14065 xác định các yêu cầu đối với các cơ quan xác nhận và kiểm định các tuyên bố về KNK. Các yêu cầu của nó bao gồm tính khách quan, năng lực, quá trình trao đổi thông tin, xác nhận và xác minh, khiếu nại, khiếu nại và hệ thống quản lý của các tổ chức xác nhận và xác minh. Nó có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc công nhận và các hình thức công nhận khác liên quan đến tính khách quan, năng lực và tính nhất quán của các tổ chức thẩm định và kiểm định.
ISO 14066 quy định các yêu cầu về năng lực đối với nhóm thẩm định và nhóm kiểm định. Nó bao gồm các nguyên tắc và quy định các yêu cầu về năng lực dựa trên nhiệm vụ mà nhóm thẩm định hoặc nhóm kiểm định phải có khả năng thực hiện.
ISO 14067 xác định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng lượng khí thải carbon của sản phẩm. Mục đích của ISO 14067 là định lượng lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến các giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm, bắt đầu từ việc khai thác tài nguyên và tìm nguồn nguyên liệu thô và mở rộng qua các giai đoạn sản xuất, sử dụng và cuối vòng đời của sản phẩm.
ISO/TR 14069 hỗ trợ người dùng áp dụng tài liệu này, cung cấp các hướng dẫn và ví dụ để cải thiện tính minh bạch trong việc định lượng lượng phát thải và báo cáo. Nó không cung cấp hướng dẫn bổ sung cho tài liệu này.
Hình 1 - Mối quan hệ giữa bộ tiêu chuẩn ISO 14060 về KNK

Bài viết liên quan:

Kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1

Kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1 - các thuật ngữ & định nghĩa

Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Tư vấn ISO 14067

Kiểm kê khí nhà kính - Hướng dẫn tính toán phát thải khí nhà kính từ sử dụng điện

Hệ số phát thải khí nhà kính - theo quyết định số 2626/BTNMT

Hệ số phát thải CO2 của lưới điện Việt Nam năm 2021

Hệ số phát thải CO2 của lưới điện Việt Nam năm 2020

Kiểm kê khí nhà kính tại LS Vina

Kiểm kê khí nhà kính tại Taya Việt Nam

Kiểm kê Khí nhà kính tại Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina


Để yêu cầu dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính - Hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1, Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 - Hotline: 0914 564 579

Fax: 02253 292 718

Email: itvc.haiphong@itvc-global.com
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208