CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức kiểm toán năng lượng

Bảng hệ số phát thải CO2

2014-12-31 09:40:34 | Lượt xem: 7792 | Tin tức kiểm toán năng lượng

Mời các bạn tham khảo bảng hệ số phát thải CO2 áp dụng cho việc tính toán phát thải CO2 - lập báo cáo kiểm toán năng lượng

Trong bảng này, các bạn chú ý phần đơn vị là Kg/TJ (1TJ = 1000 GJ = 1000.000.000 J)

Sau đó tiến hành quy đổi bình thường.

Đây là hệ số rất quan trọng trong việc tính toán phát thải CO2 - phần tính các thông số môi trường của giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208