CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn EICC - Phần C - Môi trường

2016-11-05 09:28:32 | Lượt xem: 4555 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Cũng như sức khỏe và an toàn, Bên tham gia EICC phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý và bảo vệ môi trường

1. YÊU CẦU CỦA EICC VỀ MỤC C -  MÔI TRƯỜNG


C. MÔI TRƯỜNG 

C1) Giấy phép môi trường và báo cáo

          C1.1 Các cơ sở đã đạt được tất cả các yêu cầu pháp lý về môi trường cho phép, phê duyệt, giấy phép và đăng ký

C2) Phòng chống ô nhiễm và giảm tài nguyên

          C1.2 Báo cáo với cơ quan môi trường theo yêu cầu của pháp luật được thực hiện một cách kịp thời.

          C2.1 Thiết lập chương trình đầy đủ và hiệu quả, bao gồm các mục tiêu và chỉ tiêu, để xác định, quản lý và giảm thiểu tác động của chất thải tất cả các loại  

C3) Các chất độc hại 

          C3.1 Các chất độc hại kể cả chất thải được phân loại đúng, dán nhãn, xử lý, lưu giữ, vận chuyển và thải bỏ qua nhà cung cấp có giấy phép và/hoặc được chính phủ phê duyệt theo luật pháp của địa phương

          C3.2 Công nhân làm việc với các chất độc hại được cung cấp đào tạo đầy đủ và hiệu quả.

          C3.3  Nhà cung cấp xử lý chất thải nguy hại đã được đánh giá để xác minh rằng chất thải được xử lý, lưu trữ và thải bỏ theo quy định của địa phương, điều kiện và yêu cầu hợp đồng. 

          C4.1 Chất thải rắn được xác định, quản lý, giảm thiểu và được thải bỏ một cách có trách nhiệm hoặc hoặc tái chế phù hợp với yêu cầu pháp lý

          C4.2 Xả nước thải (nước thải công nghiệp / quy trình và xử lý nước thải) được quản lý để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước, đáp ứng giới hạn thải cho thành phần quy định và hệ thống xử lý nước thải được theo dõi thường xuyên về hiệu suất

C5) Khí thải

          C5.1 Khí thải được xác định, có nét đặc trưng, được giám sát thường xuyên, kiểm soát và xử lý trước khi xả, đáp ứng các giới hạn thải cho thành phần điều tiết và hệ thống kiểm soát khí thải được theo dõi thường xuyên để thực hiện.

          C5.2 Mức độ tiếng ồn môi trường trong giới hạn quy định

C6) Hạn về về vật liệu

          C6.1 Một chương trình có hiệu quả được đặt ra để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và khách hàng cho hạn chế vật liệu như một phần chính thức của quá trình mua sắm và sản xuất bao gồm các thủ tục có hiệu lực và hồ sơ để đo lường và / hoặc tài liệu các thành phần hóa học của sản phẩm. 

C7) Quản lý nước mưa

          C7.1 Thủ tục phù hợp và hiệu quả được đưa ra để ngăn ngừa ô nhiễm nước mưa và ngăn chặn thải và tràn xâm nhập vào cống thoát nước mưa.

C8) Tiêu thụ năng lượng và phát thải hiệu ứng nhà kính

          C8.1 Tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính được theo dõi và ghi nhận

          C8.2 Thực hiện các phương pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và khí thải nhà kính. 

2. YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

Dưới đây là các văn bản pháp luật về môi trường mà doanh nghiệp phải tuân thủ - CLICK HERE

Chúng tôi sẽ thông tin đến cho các bạn về các nội dung yêu cầu của EICC về:

Mục A - Lao động

Mục B - Sức khỏe và an toàn

Mục D - Đạo đức

- Mục E - Hệ thống quản lý

Mời các bạn click vào các link trên để theo dõi.

Để sử dụng dịch vụ tư vấn EICC - Quý vị hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu để được tư vấn các thông tin hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

 

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208