CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Ban hành hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015

2017-01-13 10:46:22 | Lượt xem: 4983 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã ban hành văn bản về việc Hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan.

Theo đó, ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Các TCVN này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010, trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Diễn Công nhận quốc tể (IAF), Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018 và TCVN ISO 14001:2010 đến 14/9/2018.

- Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015 nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

- Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì việc áp dụng phiên bản phù hợp của TCVN ISO 9001 được thực hiện theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

ITVC Toàn Cầu là đơn vị dẫn  đầu trong việc hưởng ứng và hỗ trợ các đơn vị hành chính công trong việc tư vấn nâng cấp ISO 9001:2015.

Để sử dụng dịch vụ tư vấn nâng cấp ISO 9001:2015, nâng cấp ISO 14001:2015 - Quý vị hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu để được tư vấn các thông tin hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

 

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208